Maatschappelijke agenda moet meer hart- en vaatziekten voorkomen

Steeds meer Nederlanders hebben een hart- en vaatziekte of lopen een verhoogd risico hierop. Zonder ingrijpen zijn deze aandoeningen, samen met kanker, in 2040 naar verwachting verantwoordelijk voor de hoogste ziektelast voor patiënten en de meeste sterfgevallen. Dit schrijft Zorginstituut Nederland in het ‘Signalement passende zorg voor mensen met hart- en vaatziekten: Hart voor Vaten’. Doel van het signalement is het opstellen en uitvoeren van een maatschappelijke agenda die een omkering in de huidige aanpak van hart- en vaatziekten teweeg moet brengen. De focus moet verschuiven van het behandelen van aandoeningen naar het voorkomen ervan. Dit meldt Zorginstituut Nederland. 

In het Integraal Zorgakkoord (IZA) zijn hart- en vaatziekten als speciaal aandachtsgebied aangewezen. Met het signalement schetst het Zorginstituut de contouren van passende hart- en vaatzorg en brengt de huidige situatie en belangrijkste knelpunten en oplossingsrichtingen in kaart. Nu al kampen 1,7 miljoen Nederlanders met een hart- of vaatziekte en elke dag worden ongeveer 640 mensen daarmee opgenomen in het ziekenhuis. 3 miljoen Nederlanders vallen binnen een risicogroep voor hart- en vaatziekten en slikken levenslang medicatie, zoals bloedverdunners en cholesterolremmers. Jaarlijks kost de zorg voor hart- en vaatziekten bijna 7 miljard euro, dat is 14 procent van het totaal beschikbaar zorgbudget.

Patiënten onderschatten belang van leefstijladviezen

De belangrijkste boodschap van het signalement is helder: er moet veel meer aandacht en geld uitgaan naar het voorkomen van hart- en vaatziekten, door mensen beter te ondersteunen bij het gezond blijven. In de huidige aanpak van hart- en vaatziekten ligt de focus voornamelijk op het behandelen van aandoeningen. Ook de aanpak voor risicogroepen is sterk gemedicaliseerd. 

Ongezonde leefstijl

De verwachting is dat het aantal mensen met hart- en vaatziekten of een risico daarop enorm gaat toenemen. Met name door ongezonde leefstijl. Veel mensen bewegen weinig, steeds meer Nederlanders hebben overgewicht, 14 procent heeft zeer ernstig overgewicht en nog steeds rookt meer dan 1 op de 5 Nederlanders. Een groeiende groep Nederlanders kampt met armoede of een slechte woonsituatie, omstandigheden die vaak noodgedwongen tot een ongezonde leefstijl leiden. Roken en overgewicht zijn grote risico’s voor slagaderverkalking. Dit leidt het vaakst tot hart- en vaatziekten met fatale afloop.

Partijen binnen en buiten de zorg gaan samenwerken

Met een maatschappelijke agenda wil het Zorginstituut bereiken dat partijen binnen en buiten de zorg elkaar beter vinden in het samenwerken aan preventie. Ook pleit het Zorginstituut voor betere informatievoorziening aan patiënten en het grote publiek, zodat mensen gaan inzien dat leefstijlaanpassingen hen in de meeste gevallen betere gezondheid en veel meer kwaliteit van leven opleveren dan het slikken van pillen.

Door: Nationale Zorggids