Normal_medical-specialist-sitting-at-desk-with-x-ray-scan-2021-10-21-20-00-11-utc__1_

Een publiekscampagne van het ministerie van Volksgezondheid over het belang van het toestemming geven voor het delen van medische gegevens is deze week van start gegaan. Zonder expliciete toestemming mogen zorgverleners medische gegevens niet zomaar met zorgcollega’s delen. De campagne ‘Wij zorgen voor jou, zorg jij voor toestemming?’ vertelt Nederlanders over hun keuzemogelijkheden en de manieren waarop zij toestemming kunnen geven voor het delen van hun medische informatie. Zij kunnen de website www.zorgvoortoestemming bezoeken en horen op de radio commercials voorbij komen. Dit meldt Rijkoverheid.

De apotheker weet welke medicijnen zijn patiënten slikken en ziekenhuizen hebben uitslagen van bloedonderzoeken in hun bezit. Geeft de patiënt geen toestemming voor het delen van medische gegevens, dan kunnen zorgverleners deze niet delen met andere betrokken zorgverleners, zoals behandelend artsen. Vooral als er sprake is van een acute situatie dan kan het van groot belang zijn dat er toestemming is voor het delen van medische informatie.

Mitz

Zorgverleners zijn sinds de komst van de Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg verplicht om medische gegevens digitaal te delen. Papieren dossiers en cd’s met info zijn dus niet meer toegestaan. Omdat het essentieel is dat dit veilig en betrouwbaar gebeurt, is ook in de wet vastgelegd dat er uitdrukkelijk toestemming nodig is van de patiënt om gegevens te mogen uitwisselen. Hiervoor zijn verschillende opties, zoals formulieren, telefonisch of tijdens een fysieke afspraak. Omdat er hierdoor geen duidelijk overzicht is van welke toestemmingen aan welke zorgverlener is gegeven, is er Mitz. Mitz is een landelijke online toestemmingsvoorziening waarin mensen makkelijk hun toestemmingen kunnen inzien, regelen en beheren. Nog niet alle zorgverleners gebruiken Mitz, maar naar verwachting sluiten velen zich binnenkort aan.

Door: Nationale Zorggids / Johanne Levinsky