Normal_11448

AMSTERDAM - Het medisch specialistisch centrum DC Lairesse in Amsterdam start in augustus met een simultaan spreekuur voor fysiotherapeut en orthopeed. Niet alleen kan de patiënt door deze unieke samenwerking nog gerichter en beter geadviseerd worden over een behandelplan, ook wordt het revalidatietraject zo nog beter op elkaar afgestemd.

De orthopeden en fysiotherapeuten houden elk hun eigen spreekuur en zien hun patiënten zoals gebruikelijk. Vanaf 8 augustus bieden ze echter het grote voordeel dat zij direct elkaars expertise in kunnen schakelen tijdens het eerste gesprek met de patiënt. Patiënten hoeven ook minder vaak op consult te komen, want ze spreken door het simultane spreekuur beide specialisten op dezelfde dag.

In DC Lairesse worden verschillende behandelingen uitgevoerd op het gebied van orthopedie, zoals voorste kruisbandoperaties, meniscusoperaties, kijkoperaties van de schouder en het plaatsen van schouderprothesen. Het medisch specialistisch centrum werkt samen met de fysiotherapeuten van ProFysio Amsterdam en Sport Medisch Centrum Amsterdam.

© Nationale Zorggids / Arend Jan Wonink