Logo_inspectie_jeugdzorg

Uit een rondgang van de Inspectie Jeugdzorg langs jeugdzorginstellingen is gebleken dat in vrijwel alle organisaties inmiddels een Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling aanwezig is. Ook beschikken nagenoeg alle organisaties over een Verklaring omtrent het gedrag (VOG) van medewerkers die contact hebben met cliënten. 

Bij een eerdere inventarisatie van de inspectie in december 2012 gaf bijna driekwart (72 procent) van de 94 organisaties aan over een Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling te beschikken; 13 procent van de organisaties beschikte alleen over een Meldcode kindermishandeling. Verder gaf een meerderheid (87 procent) van de organisaties aan over de benodigde VOG’s te beschikken van alle medewerkers die in contact staan met cliënten.

Het gebruik van een Meldcode (inclusief bijscholing) en de aanwezigheid van VOG’s zal in 2014 deel uitmaken van het reguliere toezicht van de Inspectie Jeugdzorg. De aanwezigheid van een Meldcode en VOG's is per 1 juli 2013 bij wet verplicht gesteld.

De organisaties die nu nog niet beschikken over alle benodigde VOG's (vier) of een meldcode (twee) hebben aangegeven dit voor 31 december 2013 op orde te hebben.

© Nationale Zorggids