Normal_lesgeven

Een op de twee Nederlanders heeft moeite om zelf de regie te voeren over gezondheid, ziekte en zorg. Het ontbreekt hen aan kennis, motivatie en zelfvertrouwen. Drie op de tien volwassen Nederlanders beschikt over onvoldoende functionele lees- en rekenvaardigheden en onvoldoende vermogen om (gezondheids-)informatie te vinden en te verwerken. Dit schrijft het Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg (NIVEL).

In de kennissynthese ‘Gezondheidsvaardigheden: Niet voor iedereen vanzelfsprekend’ inventariseert het NIVEL hoe het ervoor staat met de gezondheidsvaardigheden van Nederlandse burgers. Hierin laat het instituut zich inspireren door Amerikaans onderzoek, waarin veel aandacht is voor vaardigheden die nodig zijn om de gezondheid op peil te houden ('health literacy'). De algemene teneur is dat gezondheidsvaardigheden zijn aan te leren voor patiënten en dat zij hierbij hulp nodig hebben van zorgaanbieders en -instellingen.

Volgens het NIVEL is niet iedereen in Nederland even goed in staat om een actieve rol op zich te nemen in de zorg voor hun eigen gezondheid en ziekte en die van hun naasten. Wanneer het niveau van kennis en informatie niet op peil is kan dit invloed hebben op zaken als leefstijl, het zorggebruik en toegang tot de zorg, communicatie met de zorgverlener, zelfmanagement en medicijngebruik. Mensen met lage gezondheidsvaardigheden hebben volgens het NIVEL doorgaans een minder goede gezondheid en een grotere kans op overlijden.

© Nationale Zorggids