Normal_bejaard_dementie_oud_handen_zorg_euthanasie_

Artsen ervaren een toenemende druk van patiënten en hun naasten om euthanasie uit te voeren. Hoewel van artsen verwacht mag worden dat zij een euthanasieverzoek professioneel en correct behandelen, vragen zij ook begrip voor het feit dat het uitvoeren van een euthanasie emotioneel belastend is. Dit komt naar voren uit een onderzoek onder artsen door artsenorganisaties, waaronder de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG).

Artsen hebben vaak te maken met patiënten die euthanasie (onterecht) als een recht beschouwen. Patiënten zijn soms onvoldoende op de hoogte van de grenzen aan euthanasie, wat de communicatie met artsen bemoeilijkt. Dat vindt ruim zestig procent van de artsen die aan het onderzoek hebben deelgenomen. Van de artsen ervaart 64 procent druk van patiënten of diens naasten om euthanasie uit te voeren en 70 procent van de respondenten denkt dat die druk de laatste jaren is toegenomen.

Het onderzoek is uitgevoerd om meer inzicht te krijgen in de beleving van artsen rond euthanasie en om vast te stellen in welke mate zij behoefte hebben aan ondersteuning. Voor veel artsen is euthanasie emotioneel beladen. Het kost veel tijd en energie, maar het kan ook voldoening schenken wanneer een euthanasie zorgvuldig is verlopen. Het onderzoek maakt deel uit van het project ‘Helder communiceren over euthanasie’. Omdat een euthanasieverzoek emoties oproept bij patiënt, naasten en zorgverleners, is een goede communicatie over mogelijkheden en onmogelijkheden rond euthanasie van groot belang.

Naast de KNMG werkten ook LHV, NHG, Verenso en Federatie Medisch Specialisten (FMS) mee aan het onderzoek. De organisaties gaan met de uitkomsten aan de slag door artsen te ondersteunen met (verbeterde) patiëntinformatie, voorbeeldbrieven, wilsverklaringen en trainingen.

© Nationale Zorggids