Logo_groenlinks

Geld bedoeld voor de zorg moet ook daadwerkelijk terecht komen bij de zorg, en niet in de zakken van zorgbestuurders, zegt GroenLinks. Afgelopen week ontstond commotie omdat zorginstellingen via allerlei constructies het verbod op winst weten te omzeilen. Wat GroenLinks betreft is het helder: winstuitkeringen horen niet thuis in de zorg. Corinne Ellemeet komt daarom met een initiatiefvoorstel om de 'achterkamertjeswinst' in de zorg aan te pakken. Dat meldt GroenLinks. 

De Wet Toelating Zorginstellingen (Wtzi) verbiedt winstuitkeringen in de zorg. Toch maken veel zorginstellingen buitensporig veel winst. Via een ingenieuze constructie besteden deze instellingen zorg uit aan één of meerdere BV’s. Deze BV’s vallen niet onder het wettelijke verbod op winst. En de eigenaren ervan ontvangen ‘gewoon’ hun winstuitkering. Deze winstmakende eigenaren zijn vaak precies dezelfde personen als de eigenaren van de zorginstellingen met het verbod op winst.

Daarom lanceert GroenLinks een initiatiefvoorstel om het wegsluizen van zorggeld aan te pakken. Het verbod op winstuitkering wordt uitgebreid naar alle instellingen die feitelijk zorg verlenen. Dat betekent dat de regels ook voor zorgBV’s en dochterondernemingen gaan gelden. Daarnaast worden alle zorginstellingen, ook die met een relatief kleine omzet, verplicht om hun financieel jaarverslag openbaar te maken. Dat maakt het toezicht makkelijker.

Corinne Ellemeet: “Aan de ene kant zien we veel mensen die zich grote zorgen maken over de vraag of ze de doktersrekening nog wel kunnen betalen. Terwijl we aan de andere kant zien dat geld voor de zorg verdwijnt in de zakken van zorgbestuurders. Winstuitkeringen horen niet thuis in de zorg. En de mazen in de wet die dit nu nog mogelijk maken, moeten onmiddellijk worden gedicht. Ons initiatiefvoorstel pakt het wegsluizen van zorggeld aan. Zodat geld bedoeld voor de zorg voortaan naar de zorg gaat, en niet naar de tweede auto van de zorgbestuurders.”

Door: Redactie Nationale Zorggids