Normal_geweld_vuist

Geweld tegen hulpverleners komt niet alleen veelvuldig voor in de jeugdzorg, maar ook medewerkers in de gehandicaptenzorg en geestelijke gezondheidszorg hebben geregeld met aggressieve patiënten te maken. Ongeveer 80 procent van de medewerkers in deze sectoren heeft een fysiek of verbaal geweldsincident meegemaakt. Aangifte doen kan, maar er wordt door justitie bijna nooit iets mee gedaan. Waarom? Omdat de geweldpleger mogelijk ontoerekeningsvatbaar is. Dit meldt  Trouw. 

Daarnaast ervaren veel hulpverleners het als drempel om aangifte te doen. Immers, ze zitten in de zorgverlening om te helpen, niet om patiënten of familieleden in de problemen te krijgen met een aangifte. Ze vrezen voor de gevolgen van een aangifte op de behandelrelatie. Instellingen zijn bovendien in hun beleid niet altijd even duidelijk, waardoor een zorgverlener ook niet goed weet waar hij of zij een grens kan trekken. Zodoende zijn veel van hen van mening dat geweld erbij hoort en dat daar niets aan te doen is.

Doordat medewerkers geen aangifte willen doen, wordt het bij justitie én instellingen vaak niet duidelijk hoe veel agressie er in de jeugdzorg, gehandicaptenzorg en ggz is. 

Door: Nationale Zorggids