Normal_zorgpersoneel_corona_verpleegkundige

Een Leerdammer organisatie die zorg verleent aan ouderen, voldoet niet aan de normen voor goede en veilige zorg. Daarom heeft de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) de instelling, Stichting Present, een aanwijzing gegeven. Met name in de bestrijding van het coronavirus leeft Present op één locatie essentiële normen voor verantwoorde zorg niet na. Dit meldt IGJ. 

Locatie Meesplein Leerdam kampt met een plotselinge corona-uitbraak onder medewerkers en bewoners. Deze crisissituatie vraagt het uiterste van de organisatie, maar de IGJ ziet daarin risico’s die leiden tot onveilige zorg.

Zo kennen zorgverleners de voorschriften op het gebied van corona onvoldoende. De inspectie zag tijdens een bezoek bijvoorbeeld dat een zorgverlener persoonlijke beschermingsmiddelen uittrok in een besmette gang. Bovendien zijn er onvoldoende zorgverleners beschikbaar, waardoor cliënten soms tot in de middag wachten op ondersteuning bij ochtendzorg.

Zorgverleners maken onvoldoende professionele afwegingen en hanteren zij niet de richtlijnen van het RIVM bij het naar binnen gaan bij bewoners die met het coronavirus besmet zijn.

Uiterlijk 12 november moet Present verbeteringen doorvoeren. Tot die tijd mag het geen nieuwe cliënten aannemen.

Door: Nationale Zorggids