Normal_verpleegkundige_corona_mondkapje

Vakbond FNV heeft minister Hugo de Jonge en Tamara van Ark per brief opgeroepen om zorgmedewerkers te compenseren die financiële schade hebben opgelopen door corona. Dit meldt FNV. 

De vakbond wil dat de ministers een Covid-19-fonds in het leven roepen dat medewerkers in de zorg- en welzijnssector tegemoetkomt in de kosten die tijdens het eerste en tweede ziektejaar, na besmetting met corona, zijn gemaakt én voor eventuele arbeidsongeschiktheid als gevolg ervan. Donderdag bespreekt de FNV dit voorstel met Van Ark.

De FNV wil dat de tegemoetkoming vergelijkbaar is met die voor schilderziekte en asbestslachtoffers. Bij de hoogte kan gekeken worden naar verschillende gradaties van klachten en/of beperkingen met daaraan gekoppeld een bedrag dat tot maximaal 20.000 euro per slachtoffer kan oplopen.

Herstelpakket

Daarnaast wil de vakbond dat de overheid 2,25 miljard euro maakt om de loonachterstanden in de zorg in te lopen en de werkdruk te verminderen. “In geen andere sector is de werkdruk en het ziekteverzuim zo hoog als in zorg & welzijn, mede door het grote personeelstekort”, zegt vicevoorzitter Kitty Jong van FNV.

“Om dit tekort aan te pakken, richten we ons op werknemers uit andere sectoren die door de coronapandemie zonder werk zitten. Een recent project met ontslagen KLM-medewerkers is nauwelijks van de grond gekomen, mede door het niet te overbruggen loonverschil. Het is dus hoog tijd om de loonachterstand in de zorg ten opzichte van de marktsectoren op te heffen.”

Door: Nationale Zorggids