Normal_omzet

Kleine instellingen en klinieken komen massaal in de problemen door de omzetgrens die zorgverzekeraars gaan hanteren. Doordat de verzekeraars stoppen met het inkopen van zorg bij instellingen die minder dan 150.000 euro omzet per jaar draaien, komen de organisaties ernstig in de knel, zo meldt Skipr. 

Recent maakte zorgverzekeraar Achmea bekend niet langer contracten af te sluiten met zorgaanbieders die minder dan anderhalve ton omzet per jaar genereren. Volgens Lydia Bos van adviesbureau Bizi en Stephan van de Vusse, zelfstandig adviseur gespecialiseerd in overnames in de gezondheidszorg, komen hierdoor bij de kleinere organisaties honderden banen op de tocht te staan.
 
Vernieuwing
Ook nieuwe zorgaanbieders die de markt willen betreden, krijgen het zwaar. Door de omzetgrens wordt het voor hen moeilijk een plek te veroveren. 
Volgens Achmea is dit een positieve ontwikkeling: 'We zitten niet te wachten op toetreders die hetzelfde doen als waar we al genoeg van hebben,' aldus een woordvoerster. 'Voor echte vernieuwing maken we een uitzondering. De maatregel is juist bedoeld om echte vernieuwing een impuls te geven.'
 
© Nationale Zorggids