Normal_ouderen_senioren_oudere_man

Cliënten die vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) een persoonsgebonden budget (pgb) ontvangen, zijn tevreden over de dienstverlening door hun zorgkantoor. Zij geven zorgkantoren gemiddeld een 7,8 op het gebied van dienstverlening en ondersteuning. Twee jaar geleden was dit nog een 7,6. Dit meldt Zorgverzekeraars Nederland (ZN) die hier iedere twee jaar onderzoek naar laat doen. 

Waar cliënten met name over te spreken zijn, zijn de zogenoemde bewuste keuzegesprekken: persoonlijke gesprekken tussen de client en een medewerker van het zorgkantoor. 87 procent oordeelt positief over de manier waarop deze gesprekken worden gevoerd en 79 procent zegt goed advies te hebben ontvangen over het pgb.

Extra Kosten Corona

Verbeterpunten voor zorgkantoren zijn onder meer de tijd die verstrijkt bij het afhandelen van wijzigingen en cliënten zijn kritisch op de telefonische bereikbaarheid van hun zorgkantoor. Ook misten zij informatie over de regeling Extra Kosten Corona (EKC). De meeste budgethouders waren hier niet over geïnformeerd, maar hadden dat wel graag gewild. 

Door: Nationale Zorggids