Zorgdomein en VGZ verbeteren verwijzingen naar ggz in portaal

Het best passende zorgaanbod voor verwijzingen naar de ggz is nu makkelijker te vinden. ZorgDomein heeft samen met VGZ de verwijzing naar het ggz-aanbod verbeterd op het portaal. Verwijzers worden beter ondersteund in hun keuze en krijgen de mogelijkheid om te filteren op generalistische basis ggz (bggz) en gespecialiseerde ggz (sggz). De patiënt komt zo direct op de juiste plek terecht, herverwijzingen worden voorkomen en het draagt bij aan het verminderen van de oplopende wachttijden in de ggz. Voor zorgverleners levert dit direct tijdwinst op waardoor er meer ruimte ontstaat voor het bieden van zorg. Dit meldt VGZ.

Om de juiste match te maken tussen ggz-zorgvraag en -aanbod, is het van belang dat de verwijzer op het zorgplatform zo snel mogelijk het meest relevante zorgaanbod kan inzien. Samen met verwijzers en zorgaanbieders zijn ZorgDomein en Coöperatie VGZ op zoek gegaan naar mogelijkheden om sneller relevant aanbod te vinden. Dit heeft geleid tot de volgende aanpassingen in de toeleiding:

  • Weet je als verwijzer zeker dat het gaat om een bepaald echelon; dan kun je hier direct op zoeken, selecteren en filteren op bggz en sggz.
  • Heb je ondersteuning nodig in het bepalen van het echelon; dan kun je door het invullen van vragen over de verwijscriteria bepalen of de zorgvraag thuishoort in bggz  en sggz.
  • Waar de verwijzer al kon filteren op afstand en wachttijden van het zorgaanbod, kan nu ook gefilterd worden op de vorm van de behandeling, oftewel online of op locatie.  Door deze filtering wordt alleen het relevante zorgaanbod getoond.

Voorkomen herverwijzingen en beperken lange wachttijden

De ggz kent uitdagingen waar betere toeleiding een positieve bijdrage aan levert. Ggz-aanbieders krijgen vaak verwijzingen binnen die niet voor hen geschikt zijn of niet op de juiste plek binnenkomen. Of na triage blijkt dat de behandeling toch binnen een ander echelon moet worden voortgezet. In beide gevallen dient de patiënt een herverwijzing te krijgen. De patiënt is hier niet mee geholpen en het geeft onnodige druk op de huisartspraktijk en de ggz-aanbieder

Eerder starten met behandeling

Veel ggz-aanbieders kennen lange wachttijden, terwijl er ook ggz-aanbieders zijn die nog plek hebben voor meer patiënten. Vaak wordt door verwijzers voor grote (bekende) aanbieders gekozen terwijl er ook kleine instellingen of praktijken zijn met passend zorgaanbod en kortere wachttijden. Door het toevoegen van een zoekfunctionaliteit, de mogelijkheid om te selecteren op echelons en te filteren op vorm van behandeling, wordt al het passende zorgaanbod getoond. 

Door: Nationale Zorggids