Driejarige samenwerking Zorg en Zekerheid en organisaties voor fysiotherapie

Zorg en Zekerheid en drie grote monodisciplinaire organisaties voor fysiotherapie hebben een driejarige samenwerking. Hiervoor is een intentieverklaring ondertekend door de zorgverzekeraar, Verenigde Fysiotherapeuten Leiden e.o. (VFL), Coöperatieve Fysiozorg Amstelland (FZA) en Fysiozorg Haarlemmermeer (FZH). Dit meldt Zorg en Zekerheid.

Vanuit deze samenwerking en een gezamenlijke uitdaging is een actieprogramma opgesteld, die parallel loopt aan de zorgovereenkomst. Praktijken die hierbij zijn aangesloten kunnen zelf ideeën aandragen voor het actieprogramma of een pilot of project starten in de regio. Het doel: het toegankelijk en betaalbaar houden van fysiotherapeutische zorg. Als het actieprogramma succesvol is, kan de actieradius worden uitgebreid.

Thema's die positie fysiotherapie in de regio versterken

Van 2024 tot en met 2026 staan allerlei thema’s centraal die de positie van paramedische zorg in de regio moeten versterken, zoals duurzaamheid, arbeidsmarkt, innovatie, preventie en positieve gezondheid. Uiteindelijk moeten deze en meer thema’s de samenwerking tussen fysiotherapeuten verbeteren en andere zorgaanbieders en gemeenten betrekken bij het uitvoeren van afspraken.

Door: Nationale Zorggids / Johanne Levinsky