De afgelopen weken zien we de personeelstekorten in de zorgsector opnieuw flink oplopen, evenals tijdens de eerste ‘intelligente lockdown’ in maart en april. Er wordt steeds meer gevraagd van vaste bestand met medewerkers van de zorginstelling. Dit om zowel de acute zorg rondom de coronacrisis op te vangen, als ook de reguliere zorg. Zorgmanagers krijgen in de komende periode onherroepelijk te maken met een lage bezetting en moeten daarin een belangrijke afweging maken: kiezen voor aanvulling vanuit het eigen team of zzp’ers betrekken in het zorgproces.  

Personeelstekort oplossen met expertise zzp’er 

Het opvangen van personeelstekorten leidt tot een paradox onder zorgmanagers. Het vaste personeel beschikt niet altijd over de gewenste kwaliteit en expertise, terwijl dit door zzp’ers wél te ondervangen is. Het inschakelen van een zzp’er betekent echter een investering voor de zorginstelling, en dat kost de manager omzet. Dit maakt de schijnbare tegenstelling direct zichtbaar. Het resulteert in een verkeerde reflex bij de zorgmanager, waarin men de voorkeur geeft aan de medewerkers met een vast dienstverband. Slechts wanneer uitdrukkelijk sprake is van een nijpende situatie doet men een beroep op zzp’ers, hetgeen ervoor zorgt dat zij minder betrokken worden bij de belangrijke processen binnen de zorginstelling. Een gemiste kans om hoogwaardige zorg te continueren en een duurzame relatie op te bouwen met de zzp’er.

Kwaliteitsimpuls voor de zorg

Zonder het vaste personeel tekort te doen, mag gezegd worden dat zzp’ers dankzij hun expertise vaak direct inzetbaar zijn op de plekken waar dit nodig is. Zij zijn dan wel tijdelijk aanwezig binnen de organisatie, maar vervullen in deze korte tijd een cruciale rol in de consolidatie van het zorgproces. Juist daarom zouden zzp’ers meer betrokken moeten worden binnen de zorgprocessen, en tegelijk op de hoogte zijn van de cultuur, missie & visie van een zorginstelling. 

Door een hardnekkig personeelsgebrek wordt veelal gekozen om niet of onvoldoende opgeleid personeel aan te nemen om de formatie aan te vullen, in plaats van te kiezen voor kwaliteit. Dit komt de algehele kwaliteit van de zorg niet ten goede. De rol die zzp’ers kunnen vervullen wordt hierbij over het hoofd gezien. Zij kunnen op kritieke punten een essentiële bijdrage leveren, door expertise in te zetten die binnen de eigen organisatie nog grotendeels ontbreekt. Een investering die zichzelf terugverdient in goede, gedegen zorg.

Dialoog met de zorgmanager

Contra Zorgbemiddeling gaat graag in gesprek met de zorgmanager. Zorginstellingen kunnen namelijk veel profijt hebben van een zzp’er die in zijn kracht wordt gebruikt. Door de permanente aanwezigheid van expertise binnen de organisatie, geef je een impuls aan de geboden zorg. Momenteel leeft het idee dat zorgmanagers bij tekorten op een specifieke afdeling de voorkeur geven aan deels ongekwalificeerd, eigen personeel. Door een zzp’er in zijn of haar kracht gebruiken realiseer je evenwel een gezondere situatie, waarbij een kleine investering zorgt voor de gewenste output. Kernpunt is wel om de zzp’er actief te betrekken bij processen binnen de zorginstelling, want alleen zo kan maatwerk en kwaliteit worden geboden in de verzorging van patiënten en cliënten. 

Contra Zorgbemiddeling gaat graag vrijblijvend de dialoog aan met zorgmanagers en zorginstellingen. Wij vragen deze maand geen bemiddelingskosten. Bij interesse bel: 085-2006782 of klik hier voor het contactformulier.