Organiseren zorg

We kunnen weer terug naar de basiszorg die we gewend zijn te geven. Ook kan er weer richting worden gegeven aan het ervaren van het gewone leven en een zinvolle invulling van de dag. Of niet? De vakantieperiode is in aantocht. De vaste gezichten gaan terug naar de dagbesteding of met vakantie. De voorspelbare verwachtingen en continuïteit verdwijnen daardoor naar de achtergrond.

Het organiseren van de zorg, hoe doen we dat?

Moeten we vasthouden aan de zorg zoals we die nu hebben gereorganiseerd? De vraag is of dit wenselijk is. Moeten we niet een ander definitie geven aan de basiszorg, in elk geval tot september, om ervoor te zorgen dat we minder of geen externe schil nodig hebben? Hiermee verlagen we het risico op veel verschillende gezichten, houden de kans op besmettingen zo klein mogelijk en zorgen ervoor dat we niet meer geld uitgeven dan we hebben.
 
De afgelopen 8 weken is duidelijk geworden dat de zorg ook georganiseerd kan worden met minder mensen. Dat we de zorg anders kunnen organiseren, dat geloof ik zeker. We hebben veel kunnen leren van deze periode, maar zullen ook weer terug moeten naar de oorsprong; daar waar we met elkaar druk bezig waren om aangepaste dagbesteding te bieden. Dagbesteding en een dag invulling waar uitdaging en waardering in zit. Daar zal ondersteuning bij nodig zijn, zeker in vergelijking met hoe de zorg de afgelopen periode was ingevuld. 
 

Zinvolle dagbesteding, hoe organiseren we dat?

Vanaf 1 juni kunnen we de zorg weer richting het normale brengen. Toch zal het niet meer normaal worden. Criteria en verwachtingen, hoe we de zorg organiseren, zullen zeker anders zijn dan voor het coronavirus. Welke verwachtingen en criteria zijn er, en hoe kun je samenwerken om hieraan te voldoen? 
 
Integraal werken heeft zijn voordelen. Echter heeft in een eerder stadium ook de zinvolle dagbesteding buiten iemands woonomgeving zijn waarde bewezen. Is er een combinatie van beide mogelijk? Eén waarbij de dagbesteding helpt bij het opstarten, met de hele woongroep naar een andere locatie gaat en hier de zinvolle dagbesteding krijgt? Mogelijk  is dit al eerder gebeurd, en geeft deze aanpassing te veel een gevoel van onvrede bij de werknemers? 
 
En dan hebben we het nog niet gehad over de implementatie van de nieuwe concepten. Moeten alle cliënten samen dagbesteding krijgen, waarbij de kans op besmetting klein blijft, maar de deelnemers weer gedwongen worden om bij elkaar te zitten? Beter zou zijn om te kijken naar een aangepaste dagbesteding geboden worden waarbij je andere deelnemers tegenkomt, en het mogelijk is om 1,5 meter afstand van elkaar te houden.
 
Dillema’s waar rekening mee gehouden moet worden. Dat je vanaf nu extra ondersteuning in de zorg nodig hebt is duidelijk. Maar hoe kan dat gefaciliteerd worden om de risico’s zoveel mogelijk te beperken?
 

Ga jij de dialoog aan met een bemiddelingsbureau?

Het is juist nu belangrijk om in dialoog te gaan met het uitzend- of bemiddelingsbureau. Welke verwachtingen heb jij als zorgaanbieder en aan welke criteria moet de externe schil voldoen? Dit is belangrijk om te bekijken om straks de piekbelasting goed op te vangen. Denk hierbij aan een zzp’er die deze zomer alleen maar op één van jouw locaties werkt en verder nergens anders. Denk aan juiste overeenkomsten die ervoor zorgen dat de opdrachtgever niet het risico loopt om achteraf loonheffing te moeten betalen.
 
Nu we weten welke regels versoepeld worden kunnen de roosters worden aangepast en aangevuld. Nu is het de tijd om het overleg aan te gaan. Nu is het tijd om elkaars verwachtingen uit te spreken en te zoeken naar de beste oplossing voor iedereen. 
 
Ga jij deze dialoog aan?