Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen: het neemt een steeds grotere rol aan binnen de zorg. Zorginstellingen laten MVO steeds zwaarder meewegen bij het toekennen van een tender. Een positieve ontwikkeling, te meer door de omvang van de zorgsector en de directe betrokkenheid die hierin gevraagd wordt. Contra Zorgbemiddeling onderstreept het belang van MVO, is maatschappelijk betrokken en heeft dit bewezen verankerd in de missie. De huidige tender met ’s Heeren Loo laat dit nadrukkelijk zien. 

Maatschappelijk betrokken bij de zorg 

’s Heeren Loo verzorgt als landelijke zorginstelling de actieve ondersteuning van mensen met een verstandelijke beperking. Hierin werken zij samen met verschillende organisaties, altijd vanuit een vast oogpunt: maatschappelijke betrokkenheid. Juist in deze omgeving zien we MVO dagelijks terug. Betrokkenheid bij patiënten en cliënten, met als doel het creëren van een goed leven voor mensen met een beperking. Bij Contra Zorgbemiddeling streven we hetzelfde doel na. We helpen zorgaanbieders bij het leveren van kwalitatief goede zorg voor een betaalbare prijs. Daar blijft het echter niet bij: we willen verder gaan om MVO in alle onze geledingen terug te laten komen.

Het doel van deze maatschappelijke betrokkenheid is om meer zorgprofessionals te motiveren om volgens bestaande criteria met kwetsbare mensen te werken waar wij nu, maar ook in de toekomst baat bij hebben. Daarom investeren we in kennis en expertise, waar zorgaanbieders direct van profiteren bij het inhuren van onze zorgprofessionals. In 2021 is Contra Zorgbemiddeling EVC Begeleider, en zullen we ons inzetten voor tenminste drie individuele trajecten op jaarbasis. Een blijvende investering die zich zal terugverdienen op de werkvloer. Werken met kwetsbare groepen, zoals binnen de Gehandicaptenzorg, vanuit het oogpunt van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Daar maken we ons sterk voor.

Het belang van MVO en de zorg

MVO komt op steeds meer plekken binnen onze samenleving terug. Door Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen actief uit te dragen, worden bedrijven, organisaties en particulieren bewust gemaakt van het belang van hun maatschappelijke betrokkenheid. Samen maken we de wereld om ons heen elke dag weer een stukje beter. Maar dat gaat niet vanzelf. MVO is meer dan alleen een term, welke we te pas en onpas mogen gebruiken. Als zorgbemiddelaar vinden we dat je daar als organisatie actief naar moet handelen. Binnen de zorg is de laatste jaren steeds meer aandacht gekomen naar verduurzaming; wat ons betreft een goede ontwikkeling.

Maatschappelijke betrokkenheid binnen de zorg speelt op de werkvloer, maar ook zeker daarbuiten. Het efficiënt inzetten van (flexibel) zorgpersoneel op landelijk niveau, het verduurzamen van kantoorpanden en investeren in leverage. Wat dat wil zeggen? Door al onze aangesloten zorgprofessionals bewust te maken van het belang van MVO, en te zorgen dat zij dit uitdragen, willen we laten zien hoe we binnen Contra Zorgbemiddeling omgaan met Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Een missie waar we dagelijks mee bezig zijn.

Contra Zorgbemiddeling en MVO

Wil je meer weten over onze doelstellingen en hoe we MVO dagelijks betrekken binnen onze werkwijze? Neem dan contact op en bezoek de website van Contra Zorgbemiddeling: https://contrazorgbemiddeling.nl/