Contra Zorgbemiddeling

Zorgland is aan het veranderen. Aan het begin van 2020 was er sprake van een enorme onderbezetting in de zorg, de kosten om zorg te bieden werden te hoog. Minister De Jonge gaf aan dat de hoge kosten te wijten waren aan de dure zzp’ers die werden ingehuurd. Vervolgens gaf hij aan dat er een verbod moest komen op het inhuren van zzp’ers omdat hij vond dat de zorg eraan onder door zou gaan. 

 

Door: Emile Daalmeijer   

De gedachtegang hierover is naar mijn mening niet correct. De hoge kosten zitten niet in de inhuur van de zzp’ers (dit blijkt ook uit bepaalde berekeningen), maar in de kosten die betaald moeten worden aan de bemiddelingsbureaus. Wanneer de bemiddelingsbureaus de tarieven verlagen, dan wordt het inhuren van de zzp’ers aantrekkelijker.    
 

Inzet van zzp’ers bij zorgaanbieders 

Op dit moment is er geen sprake meer van onderbezetting, maar van overbezetting bij de zorgaanbieders. Door de coronacrisis zijn op dit moment het grootste deel van de dagbestedingslocaties gesloten. Dit zorgt ervoor dat de medewerkers, die op de dagbestedingslocaties werken, op andere locaties worden ingezet waardoor er minder medewerkers nodig zijn. Er wordt nu niet gesproken over de kosten van de zzp’ers, want die zijn immers minder nodig. Toch zal de discussie tijdens of na de zomerperiode weer aangewakkerd worden, wanneer de inzet van de zzp’ers weer nodig is.
 
De Coronacrisis stelt andere eisen aan de planning van medewerkers en de externe schil. Vanwege de sluiting van onder andere dagbesteding is er een overvloed aan personeel, waar op andere plekken vooral met het eigen team wordt gewerkt om risico van besmetting zo optimaal mogelijk te voorkomen. In deze periode wordt met name gekeken waar controle gevonden en gehouden kan worden, en daar horen zzp’ers niet bij. 
 

Investering in expertise 

Risico’s moeten we zo veel mogelijk beperken, en expertise zoveel mogelijk inzetten. Binnen Contra Zorgbemiddeling kijken we zoveel mogelijk naar de daadwerkelijk vraag en zoeken wij een balans om ervoor te zorgen dat iedere partij winst haalt uit de samenwerking.
 
Ik ben van mening dat een zzp’er andere kwaliteiten en expertises heeft dan een werknemer in loondienst. Zzp’ers zijn eigen baas. Dat betekent dat het voor hen van groot belang is om goed te functioneren en goede zorg te leveren. Zij zijn afhankelijk van de klant en willen graag opnieuw worden ingezet. De zzp’ers zorgen er ook zelf voor om hun expertise te behouden en/of te vergroten, om zo een voorbeeld te kunnen zijn voor het team. Met andere woorden; de zzp’er zal altijd een stapje harder lopen, alert moeten zijn hoe hij/zij zichzelf presenteert en altijd meer doen dan er wordt verwacht. Natuurlijk kost een zzp’er geld, maar is dat nou echt veel prijziger zijn dan iemand in loondienst? Naar mijn mening niet, ook niet wanneer je samenwerkt met een bemiddelingsbureau.    
 
De voordelen van het samenwerken met een bemiddelingsbureau zijn groot, maar het is belangrijk om dit samen te doen. Samen de verwachtingen helder maken en samen zoeken naar de win-win situatie om zo samen de beste zorg te kunnen leveren. Een voorbeeld van zo’n afspraak is door 1 zzp’er zich te laten committeren voor 1 locatie. Dat kan, mits daar natuurlijk voldoende uren tegen over staat. Een win-win voor iedereen.