Het is een twijfelachtige tendens: steeds meer zorgpersoneel verlaat de sector via de achterdeur, om vervolgens als zzp’er via de voordeur weer binnen te komen. Het is een ontwikkeling die we in de volle breedte van de zorg waarnemen. Hoe komt het dat personeel met een vaste aanstelling in de zorg tóch de gok neemt om als zelfstandige aan de slag te gaan?

Betere voorwaarden zorg zzp’er

Waarom kiest de zorgmedewerker voor een toekomst als zzp’er? In grote lijnen heeft dit te maken met het gunstige klimaat waarin zij terechtkomen. Men kan de eigen tijden bepalen, meer tijd besteden aan cliënten en een passend tarief vragen. Zodoende ontvangen zij een eerlijke vergoeding ten opzichte van de werkzaamheden, al dan niet in een korter tijdsbestek, terwijl ze meer tijden aandacht kunnen besteden aan het bed. Juist daar is behoefte aan.

Willen we de zorgsector echt verbeteren, dan moeten managers zorgen voor diezelfde goede voorwaarden onder hun personeel. Hier heeft de hele zorgsector profijt van. Zorgmanagers zijn ervoor verantwoordelijk dat vaste zorgmedewerkers (meer) profiteren dan zij momenteel doen. De zorg is tevens gebaat bij meer vastigheid. Er ontbreekt een positieve impuls om vast in dienst te gaan als zorgmedewerker. Om die tendens te doorbreken, is een gezonde balans nodig: vaste zorgmedewerkers die onder de juiste omstandigheden hun werk kunnen uitvoeren, met de aanvulling van zzp’ers wanneer dit het meest gevraagd wordt. 

Andere invulling zorgsector

De zorgsector is aan het vastlopen. Kosten lopen op, terwijl men steeds meer moeite moet doen om de kwaliteit op peil te houden. De grote vraag naar personeel zorgt ervoor dat zzp’ers steeds hogere tarieven kunnen vragen, hetgeen een logische economische grondslag heeft. Anderzijds moeten we met zijn allen de zorg betaalbaar houden. Dat lukt alleen wanneer we de zorgsector transformeren. De eerste stap is de realisatie van goede voorwaarden voor zorgpersoneel. Voor vast personeel is dit minder werkdruk, een verbeterde financiële situatie en het juiste klimaat om binnen te werken.

Het is niet alleen gewenst, maar in principe zelfs vereist om de zorgsector ingrijpend te veranderen. Door de hoge kosten komen zorginstellingen in de financiële problemen, terwijl veel vaste medewerkers het bedrijf verlaten. Dat betekent nog meer werkdruk voor de steeds kleiner wordende groep met vast zorgpersoneel. Hiermee komt de sector terecht in een vicieuze cirkel, waarbij steeds meer vaste werkzaamheden moeten worden opgepakt door een kleinere groep mensen.

De zorgmanager is aan zet

Welke keuzes moeten er gemaakt worden om de negatieve ontwikkelingen binnen de gezondheidszorg een halt toe te roepen? Werknemers willen af van de administratieve rompslomp en weinig gunstige voorwaarden. Creëer voorwaarden waarbinnen het zorgpersoneel haar kerntaken het beste kan uitvoeren: goede zorg verlenen. Zorgmanagers en werkgevers moeten hierop het gesprek aangaan. Het zal tevens de uitstroom van vast personeel richting het zzp-schap verminderen.

Het is de juiste balans in de zorg: zzp’ers functioneren ter aanvulling, en niet ter vervanging van het vaste zorgpersoneel. Durven zorgmanagers de juiste keuzes te maken? 

voor zorginstellingen die nu extra hulp nodig hebben vragen wij deze maand geen bemiddelingskosten. Bij interesse bel: 085-2006782 of klik hier voor het contactformulier