De laatste jaren hebben we binnen de zorg te maken met een merkwaardige trend: personeelsplanning komt steeds vaker in handen te liggen van ongeschoolde of onervaren medewerkers. Merkwaardig in die zin dat een dergelijke beslissing organisatorisch veel problemen kan opleveren, zoals onderbezetting of te weinig expertise om de planning correct te verzorgen. Zeker binnen de zorg worden fouten in de planning direct zichtbaar op de werkvloer. Als organisatie investeren in roosterplanning gaat zich terugverdienen. Hoe zorgt men daarvoor? 

ATW-regels zorgplanning 

Roosterplanning in de zorgsector is geen nevenfunctie; het vereist skills en expertise om dit op de juiste manier vorm te geven. Toch zien we het omgekeerde vaak gebeuren. De verkeerde personen worden op de planning ingezet, zonder op de hoogte te zijn van alle inhoudelijke elementen. Hierin gaat het bijvoorbeeld om de Arbeidstijdenwet (ATW), waarin de richtlijnen rondom arbeids- en rusttijden staan beschreven. Een complexe wet, welke van planners een zekere kennis en ervaring vereist. Roosterplanning is dan ook geen functie die men er ‘even bij kan doen’.   
 
De problemen die binnen de planning van zorgorganisaties spelen, worden op de werkvloer direct zichtbaar. Zorgmedewerkers maken, tegen de ATW-regels in, te lange werkdagen of komen in de knel met de planning. Dit resulteert in een te hoge werkdruk en irritaties onder het personeel op de werkvloer. Roosterplanning wordt hiervoor verantwoordelijk gehouden, terwijl zij onder de verkeerde omstandigheden op die plek zijn gezet. 


Voordelen accurate planning in de zorg 

Zorgorganisaties werken veelal aan de hand van vaste structuren. De zogenaamde 3x8 roosters, met drie diensten, zijn evenwel verouderd en niet efficiënt. Er is veel winst te halen uit het inplannen van personeel op piekuren van de zorg. Dit moet echter wel aansluiten op de richtlijnen zoals beschreven in de Arbeidstijdenwet. Het vereist, zoals eerder gezegd, skills en kennis vanuit de afdeling HR of planning. Ben je als planner meer ervaren en bekend in het werken met de ATW, dan maakt dit de zorgplanning eenvoudiger én efficiënter. Dit heeft zijn uitwerking op de werkvloer.  


Investeren in kennis en skills 

Ervaar je als Planner problemen met het houden van overzicht of spelen er binnen de organisatie problemen met betrekking tot de zorgplanning? Als zorgorganisatie is het essentieel om te investeren in scholing van het personeel, zeker wanneer het gaat om de planning op de werkvloer. Het voorkomt onderbezetting en ongewenste uitval van personeel dat op de tenen loopt. Voor het personeel op de werkvloer biedt de juiste planning houvast en zekerheid. 
 
Wil je als medewerker meer weten over de expertises en skills rondom zorgplanning, vind je het lastig om te starten aan een nieuw rooster óf wil je jezelf ontwikkelen in het omgaan met ATW-regels? Kies voor overzicht en verbeter je skills op het gebied van zorgplanning. Meld je aan en ontvang wekelijks tips & trucks van Contra Zorgbemiddeling. 
 
Heb je vragen of wil je graag meer weten over personeelsplanning? Neem dan vrijblijvend contact op met Emile Daalmeijer, Contra Zorgbemiddeling.