Logo_logo_umcg_centrum_voor_revalidatie

Revalidatie Friesland en het UMCG Centrum voor Revalidatie gaan nauw samenwerken in de behandeling van volwassen patiënten met een dwarslaesie. De samenwerking moet het begin worden van een verregaande specialisatie in dwarslaesierevalidatie. Dit meldt het UMCG.

Revalidatie Friesland en het UMCG Centrum voor Revalidatie zijn overeengekomen dat alle klinische dwarslaesiepatiënten voor de eerste fase van revalidatie verwezen worden naar het UMCG Centrum voor Revalidatie. Na deze eerste fase kunnen patiënten eventueel de revalidatiebehandeling voortzetten bij Revalidatie Friesland. Nu biedt Revalidatie Friesland alleen klinische revalidatie voor patiënten met een lage laesie. Daarnaast biedt Revalidatie Friesland poliklinische revalidatie voor patiënten met zowel lage als hoge laesies.
 
De samenwerking van beide instanties komt voort uit het Behandelkader Dwarslaesie dat de Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen (VRA) dit voorjaar vaststelde. In dit Behandelkader legden de artsen vast dat patiënten met een dwarslaesie na behandeling in het ziekenhuis opgenomen moeten worden in een revalidatiecentrum met een afdeling die gespecialiseerd is in dwarslaesiebehandelingen. De afdeling moet voldoen aan specifieke criteria van behandelaanbod, deskundigheid en faciliteiten. Het UMCG Centrum voor Revalidatie ging eerder al samenwerkingsverbanden aan met Roessingh, Centrum voor Revalidatie in Enschede en De Hoogstraat Revalidatie in Utrecht. 
 
© Nationale Zorggids