Normal_images

Een zelf-zorg-groep of zorgcoöperatie op buurtniveau waarbij buurtbewoners samen zorg inkopen en de lasten verdelen. Enkele inwoners van Arnhem zijn bezig dit initiatief op te starten. Per 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor de zorg en de Arnhemse initiatiefnemers maken zich hier grote zorgen over. Dit meldt De Gelderlander. 

Hilde Haverkamp, voorzitter van de Arnhemse Katholieke Ouderenbond en Arnhemmers Kees Kant en Jaap Huurman maken zich zorgen over de toekomst van de zorg voor Arnhemmers met een beperking, ouderen en jeugd. 
Niet alleen wordt de gemeente per 2015 verantwoordelijk voor de zorg, maar daarnaast vinden enorme bezuiniging plaats in de zorg. 
 
Deze bezuinigingen houden in, aldus de initiatiefnemers, dat de zorgbehoevenden en hun omgeving zwaarder belast worden. Hun idee is daarom om een zorgcoöperatie op te zetten op buurtniveau. Hierbij betalen de leden dan contributie naar draagkracht en wordt de zorg gezamenlijk ingekocht. Het ouderwetse coöperatie-idee wordt dan dus toegepast. De plannen staan nog in de steigers. 
 
© Nationale Zorggids