Logo_mkb_logo

Ongeveer 5000 arbeidsbeperkten hebben het afgelopen jaar een baan gevonden. Een ruime meerderheid vond een baan in het midden- en kleinbedrijf (mkb). Dat blijkt uit een enquête van de branchevereniging voor arbodiensten Oval onder haar leden. Dat meldt de Algmene Nederlandse Gehandicapten Organisatie (ANGO).

Volgens Oval, actief op het gebied van jobcoaching en integratie, vond 80 procent een baan in het mkb. Door de Participatiewet zijn gemeenten verantwoordelijk voor alle mensen met een arbeidshandicap. “Als het gaat over de Participatiewet en garantiebanen, wordt nog vaak gekeken naar de grote bedrijven”, zegt Petra van de Goorbergh van Oval. “Maar uit dit onderzoek blijkt juist dat het mkb hele grote kansen liggen. Er zijn wel grote bedrijven die zelf mensen met een arbeidsbeperking inhuren, maar ook daarvoor is vaak begeleiding van één van onze leden.”

Van de Goorbergh is bang voor de grote bezuiniging die gemeenten gaan doorvoeren op de begeleiding. “Het is nu aan de gemeenten of ze jobcoaching en begeleiding willen inzetten voor deze groep mensen. De cijfers tonen aan dat mensen met begeleiding aan de slag kunnen.” Het overgrote deel (90 procent) van de mensen die een baan vond zijn mensen met een Wajong-uitkering.
 

© Nationale Zorggids