Normal_martin_van_rijn_staatssecretaris_vws_pvda

De maatregelen die zijn genomen om het uitbetalen van persoonsgebonden budgetten (PGB’s) door de Sociale Verzekeringsbank te verbeteren sorteren effect. De toegezegde resultaten zijn behaald. Volgens staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) is de productie op stoom. Dat schrijft hij aan de Tweede Kamer, meldt Rijksoverheid. 

Dit betekent dat tussen de 94 en 95 procent van de zorgverleners die hun gewerkte uren correct declareren, binnen 5 tot 10 werkdagen hun declaratie krijgen uitbetaald, zo stelt de Rijksoverheid. Zorgverleners waarvan is vastgesteld dat ze maandelijks een vast loon krijgen vanuit een PGB, worden regulier in de lopende maand uitbetaald. De Tweede Kamer stelde dat Van Rijn dit uiterlijk 15 mei 2015 gerealiseerd moest hebben.

Van Rijn: “Ik baal ongelooflijk van de betalingsproblemen waar budgethouders en hun zorgverleners last van hebben gehad de afgelopen maanden en betreur de daarmee gepaard gaande overlast voor betrokkenen zeer. Het is goed dat de genomen maatregelen effect hebben. Daarmee is het werk allerminst klaar, maar het is wel een belangrijk stap.”

Het uitbetalen van vaste salarissen en gewerkte uren op orde krijgen heeft de hoogste prioriteit. Nu dat is gerealiseerd, kan met de grootste urgentie worden doorgewerkt aan herstel en verbetering van alles wat nog niet loopt zoals het moet, aldus de bewindsman. Daarvoor is een verbeterplan opgesteld dat is gericht op het verbeteren van het systeem van trekkingsrecht voor de budgethouder en ‘daar waar mogelijk vereenvoudiging’

Het kan natuurlijk altijd voorkomen dat er nog steeds iets niet goed gaat. Bijvoorbeeld omdat er iets fout staat in het systeem dat in de komende maanden nog hersteld moet worden: verkeerde wet, verkeerd tarief, verkeerd budget of verkeerd rekeningnummer. Daarom blijven de spoedbetalingen en het Rapid Response Team gewoon bestaan, ook al daalt het aantal meldingen daar flink. In vrijwel alle gevallen (ruim 99 procent) wordt na een melding bij het RRT binnen 3 werkdagen betaald door de SVB.

© Nationale Zorggids