Organisaties doen onderzoek naar onvrijwillige zorg en Wet zorg en dwang

Cliëntenorganisaties Alzheimer Nederland, Ieder(in), KansPlus, LFB, het LSR en Per Saldo doen onderzoek naar de ervaringen van cliënten, naasten en vertegenwoordigers met onvrijwillige zorg en de Wet zorg en dwang. Dit doen ze via een vragenlijst en vragen alle betrokkenen om deze in te vullen, zodat de organisaties in beeld kunnen brengen hoe het er in de praktijk voor staat met de kennis over de wet én de toepassing van onvrijwillige zorg. Dit meldt Ieder(in). 

De Wet zorg en dwang (Wzd) zorgt voor betere bescherming van mensen die te maken krijgen met onvrijwillige zorg. De wet bepaalt of iemand zorg mag krijgen waar geen duidelijke toestemming voor is gegeven. Of zorg die iemand niet wil en zich tegen verzet. Dan gaat het bijvoorbeeld over medicatie of medische handelingen die een client niet wil of het beperken van diens bewegingsvrijheid.

Ervaring met onvrijwillige zorg

De vragenlijst is in te vullen door mensen met een verstandelijke beperking, een psychogeriatrische aandoening (zoals dementie) of gelijkgestelde aandoening – zoals het syndroom van Korsakov, de ziekte van Huntington en niet-aangeboren hersenletsel. Zij ontvangen zorg in een instelling of thuis en hebben daarbij te maken met onvrijwillige zorg. Ook naasten en vertegenwoordigers kunnen de vragenlijst invullen.

Onderwerpen vragenlijst

In de vragenlijst staan vragen over iemands ervaringen met onvrijwillige zorg, de kennis die ze over de Wet zorg en dwang hebben en welke informatie zij hebben ontvangen van hun zorgaanbieder. Ook willen de clientorganisaties weten of ze hun clientvertrouwenspersoon van de Wzd kennen.

De vragenlijst is hier te vinden en in te vullen tot en met 2 oktober 2023. Het invullen duurt zo’n 15 tot 20 minuten.

Wet zorg en dwang verbeteren

De uitkomsten nemen de cliëntorganisaties mee in gesprekken over het verbeteren van de Wet zorg en dwang met zorgorganisaties zoals ActiZ, VGN en V&VN, en het ministerie van Volksgezondheid.

Door: Nationale Zorggids