Normal_verpleegkunde_zorg__screenshot_

Zorgvoorzieningen in negen regio's langs de randen van Nederland dreigen onbereikbaar te worden voor de lokale bevolking. Uit de vitaliteitsindex van drie adviesbureaus blijkt dat er namelijk erg weinig aanbod is van onder andere zorg. Dat meldt Binnenlands Bestuur.

Die vitaliteitsindex geeft op buurtniveau weer wat de beschikbaarheid is van zorg, onderwijs, winkels & horeca en sport & cultuur. In regio's waar ziekenhuizen, winkels en scholen verdwijnen is het juist belangrijk dat de voorzieningen goed te bereiken zijn, vindt Gilbert Bal van Roots Beleidsadvies. “Bestuurders moeten alert zijn op plekken waar zowel de beschikbaarheid als de bereikbaarheid onder druk staat. In die gebieden kan het verdwijnen van bepaalde voorzieningen uit een dorpskern die voorzieningen onbereikbaar maken voor de lokale bevolking in een groter gebied." Het risico is het grootst in Noord-Friesland, Noord- en Oost-Groningen, Zuidwest-Drenthe, Oostelijk Flevoland, de Kop van Noord-Holland, het Rivierengebied, Zuid-Brabant en belangrijke delen van Zeeland.

In alle bovenstaande gebieden is de afstand tot zorg relatief groot. Bal constateert dat lokale bestuurders voorziening verspreiden over dorpen om onrust in de gemeenschap te voorkomen. Maar dat is geen goede zet, vindt Bal, want voorzieningen profiteren juist van elkaar als ze vlak bij elkaar zijn te vinden. “Door spreiding neemt het draagvlak af, terwijl je door te concentreren interessante combinaties maakt”, zegt hij. 

© Nationale Zorggids