Normal_foto_longen_arend_jan

Professor Dick van Soolingen heeft de prestigieuze Gardner Middlebrook Award 2015 toegewezen gekregen. Van Soolingen is hoogleraar Translationeel Onderzoek Tuberculose (tbc) aan de Radboud Universiteit, op voordracht van het KNCV tuberculosefonds. Daarnaast leidt hij het onderzoek naar tuberculose en infecties van nontuberculeuze mycobacteriën bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), Centrum Infectieziekteonderzoek, Diagnostiek en Screening (IDS). Dit meldt het RIVM. 

De Gardner Middlebrook award eert wetenschappers die een significante bijdrage hebben geleverd aan verbeteringen in de de diagnose en behandeling van mycobacteriële ziekten. Deze internationale prijs wordt uitsluitend toegekend aan een select gezelschap van microbiologen, door de Gardner Middlebrook commissie. 
 
Van Soolingen ontving de prijs voor zijn prestaties op het gebied van onder meer de moleculaire epidemiologie van tuberculose, de taxonomie van mycobacteriën, de klinische relevantie van nontuberculeuze mycobacteriën, resistentie tegen antibiotica, capacity building en nog meer. De award werd uitgereikt op het 36e jaarlijkse congres van de European Society of Mycobacteriology (ESM) in Riga (Letland).
 
Wereldwijd is tuberculose dodelijke infectieziekte nummer 2. Een ziekte waarvan iedereen kan genezen met een tijdige ontdekking en juiste behandeling.  Jaarlijks krijgen 9 miljoen mensen tuberculose, hiervan sterven er 1,5 miljoen. Onnodig, want patiënten kunnen door vroegtijdige opsporing en de juiste behandeling volledig genezen. De verspreiding van tuberculose in Nederland is momenteel goed onder controle dankzij een goedwerkende tbc-opsporing en -behandeling.
 
© Nationale Zorggids