Normal_images__7_

Vandaag wordt de balance Awareness Week afgetrapt. Thema van de week is: 'Als je wereld draait... heb je houvast nodig'. Stichting Hoormij (waar de Nederlandse Vereniging voor Slechthorenden deel van uitmaakt) strijdt deze week voor meer bekendheid en begrip rondom duizeligheidsklachten als gevolg van de ziekte van Ménière of een brughoektumor. Dit meldt NVVS. 

Duizeligheid en evenwichtsklachten zijn voor veel mensen aan de orde van de dag. De precieze diagnose laat echter vaak op zich wachten, omdat er over sommige evenwichtsproblemen nog weinig bekend is. Omdat een juiste diagnose van groot belang is voor het behandelen van de klachten en het ermee leren omgaan, heeft de Stichting Hoormij besloten een bewustwordingsweek te houden. 

In de Balance Awareness Week komen diverse subthema's aan bod, zoals wat te doen na de diagnose, ervaringsverhalen, hulpverlening en hulpmiddelen. Stichting Hoormij/NVVS organiseerde vorig jaar voor het eerst de bewustwordingsweek in Nederland. Het was een succes. Dit jaar wordt er daarom nog uitgebreider aandacht besteed aan de onderwerpen. Inzet van de stichting is dat kennis verder kan helpen bij de acceptatie en het leren omgaan met bijvoorbeeld de aanvallen van draaiduizeligheid (Ménière) of uitvalverschijnselen van gehoor en evenwicht (brughoektumor). De Stichting Hoormij/NVVS organiseert regelmatig informatiebijeenkomsten door geheel Nederland.

© Nationale Zorggids