Normal_down_gehandicapt_sociale_werkplaats545

Twaalf ziekenhuizen in Nederland gaan het effect van een bifocale bril bij kinderen met Downsyndroom onderzoeken. Dit effect wordt vergeleken met de werking van een enkelvoudige vertebril. Dit meldt Vakblad Vroeg.

Een bifocale bril is een bril voor veraf én dichtbij. Over het algemeen hebben brildragende kinderen met Downsyndroom een bril om in de verte goed te kunnen zien, maar zij ondervinden dichtbij vaak ook scherpteklachten. Er zijn aanwijzingen uit onderzoek dat een bifocale bril kinderen met Down zou kunnen helpen om op alle afstanden goed te zien.
 
Tijdens het onderzoek 'Bifocals in Down' wordt een groot aantal kinderen met Downsyndroom tussen de 2 en 12 jaar onderzocht. De onderzoekers vergelijken hierbij de werking van een vertebril met die van een bifocale bril. Ook de ontwikkeling van het kind op het gebied van taakgerichtheid wordt meegenomen in het onderzoek. Om een goede behandeling te ontwikkelen, is het nodig om beide methodes te vergelijken.
 
Het onderzoek wordt uitgevoerd vanuit het Donders Instituut van de Radboud Universiteit, in samenwerking met de Stichting Downsyndroom, Downteam onderzoeksconsortium, TNO en het Bureau I&W van de Isala Klinieken. Het onderzoek vindt plaats op verschillende locaties door heel Nederland. De onderzoekers zoeken nog proefpersonen.
 
© Nationale Zorggids