Normal_pennen_postit_workshop

Het Wetsvoorstel medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz 2018) kan rekenen op weerstand van brancheorganisaties in de zorg (BoZ) ActiZ, Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN), GGZ Nederland, De Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) en de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) vinden dat het wetsvoorstel de plank misslaat omdat het onvoldoende aansluit op de gewenste ontwikkeling van medezeggenschap. De organisaties hebben de Tweede Kamer een brief gestuurd, waarin zij ingaan op een andere vorm van medezeggenschap waarbinnen aandacht is voor maatwerk. Dit melden BoZ en KansPlus. 

Dat de Wmcz geactualiseerd moet worden, vinden ook de brancheorganisaties. “Actualisatie biedt kansen om maatwerk mogelijk te maken en om de mogelijkheden van verschillende vormen van inspraak volop te benutten. De Wmcz 2018 biedt daarvoor enkele bruikbare aanknopingspunten. Daar staat echter tegenover dat de nieuwe wet te vaak kiest voor formalisering en juridisering van de medezeggenschap van cliënten”, zo schrijft BoZ. Door bijvoorbeeld bevoegdheden aan te scherpen of het adviesrecht te vervangen voor instemmingsrecht, komt een werkbaar en werkzaam medezeggenschap in het geding.

Het belangennetwerk voor verstandelijk beperkten KansPlus ziet goede dingen in het wetsvoorstel, omdat het de positie van de cliëntenraad gaat verbeteren. Toch is de organisatie niet helemaal tevreden en zijn er nog verbeteringen nodig. De opstellers van de wet hebben bijvoorbeeld onvoldoende rekening gehouden met de rol van verstandelijk beperkten. Ook heeft KansPlus vragen over de kostendeclaratie van cliëntenraden. In het voorstel staat namelijk dat kostendeclaraties redelijkerwijs noodzakelijk zijn, maar wat is redelijkerwijs in deze context, vraagt het belangennetwerk zich af. “Het is van groot belang dat de cliëntenraad geheel vrij is te kiezen uit verschillende alternatieven”, aldus KansPlus. Daarom is het bijvoorbeeld belangrijk dat zij een externe ondersteuner kunnen inschakelen.

Alle organisaties zijn voor een open dialoog, en dat zou niet mogelijk zijn als de geplande formalisering en juridisering doorgang vindt. 

Door: Redactie Nationale Zorggids