Logo_uwv_logo

Uitkeringsinstantie UWV heeft in een experiment niet alle werkzoekenden en mensen met een arbeidsbeperking van voldoende begeleiding voorzien. In het onderzoek werd gekeken naar de mate van begeleiding, de kosten daarvan en de kans op een baan. Een kleine groep kreeg alleen online hulp, terwijl de anderen wel volledige ondersteuning kregen. Het UWV krijgt minder budget en moet daarom onderzoeken welke kosten en baten gelden voor het begeleiden van werkzoekenden en mensen met een ziekte of arbeidsbeperking. Dit meldt Trouw.

Aan de hand van het burgerservicenummer (BNS) wordt aselect een keuze gemaakt voor wie welk soort begeleiding krijgt. Het is daarmee een goede manier voor betrouwbaar onderzoek met zuivere effectmeting. Echter was er wel kritiek op de werkwijze van het UWV, onder andere van Kamerlid Corrie van Brenk van 50Plus. “De minister geeft aan dat er meer geld komt voor maatwerk. Maar wat heeft een proef op basis van bsn-nummers met maatwerk te maken?” Zij doelt hiermee op het geld dat beschikbaar is gesteld voor de re-integratie van werklozen, zieken en arbeidsbeperkten. De Algemene Rekenkamer concludeerde vorige week dat nog altijd onduidelijk is wat de investering oplevert.

Arbeidsongeschikten met een Wia-uitkering worden ook gekort in hun begeleiding, hoewel dit door bezuinigingen komt en niet door onderzoek vanuit het UWV. Wie voor 2015 een Wia-uitkering had krijgt intensieve begeleiding, maar wie daarna binnen komt moet het doen met een uitgeklede versie. Na kritiek is nu wel besloten dat wanneer werkzoekenden het UWV bellen met de vraag om meer begeleiding, deze ook wordt gegeven. Voorheen moesten telefonisten zeggen dat ‘de dienstverlening wordt afgestemd op wat we denken dat de klant nodig heeft’. Werkzoekenden die bij het UWV binnenkomen, waren niet op de hoogte van de verschillen in begeleiding.

Door: Redactie Nationale Zorggids