Normal_congres_conferentie_2

Expertisecentrum handicap + studie organiseert op maandag 19 en dinsdag 20 november 2018 in Utrecht een internationale conferentie over hoger onderwijs voor studenten met een beperking. Tijdens de conferentie staat de vraag centraal hoe het onderwijs inclusiever gemaakt kan worden, zodat zoveel mogelijk studenten mee kunnen doen. Ook de actuele onderwerpen studentenwelzijn, prestatiedruk en psychische klachten komen aan bod. Dit meldt Expertisecentrum handicap + studie, onderdeel van CINOP.

Het RIVM constateerde afgelopen juni nog, in een rapport over de toekomst van de gezondheid in Nederland, dat jongeren onder toenemende mentale druk staan. Expertisecentrum handicap + studie wil met deze conferentie een verschil maken, zodat studenten met een beperking onbelemmerd en succesvol de studie van hun keuze kunnen volgen. Handicap + studie streeft naar inclusief hoger onderwijs, waaraan zoveel mogelijk verschillende studenten kunnen meedoen en waarin bijzondere aanpassingen steeds minder nodig zijn.

VN-verdrag

Op 14 juli 2016 is het VN-verdrag over de rechten van personen met een handicap in Nederland in werking getreden. Verschillende hogescholen ondertekenen tijdens de conferentie een intentieverklaring waarin gezamenlijke ambitie, procesafspraken en doelstellingen zijn opgenomen voor de implementatie van het VN-verdrag in het hoger onderwijs. De drie belangrijkste principes van het VN-verdrag zijn inclusie, volledige participatie en autonomie. Het kernmotto is: 'Niets over ons, zonder ons'. Uiteraard zijn er op de conferentie ook ervaringsdeskundigen aanwezig om mee richting te geven aan oplossingen voor inclusiever hoger onderwijs.

Praktische oplossingen

Expertisecentrum handicap + studie, onderdeel van CINOP, stimuleert de deelname van studenten met een ondersteuningsvraag aan het (hoger) onderwijs. Handicap + studie ontwikkelt en realiseert innovatieve en praktische oplossingen voor inclusiever onderwijs, zodat alle studenten met succes kunnen studeren.

De voertaal van de internationale conferentie is Engels.

Door: Redactie Nationale Zorggids