Normal_handicap__rolstoel__kind__speciaal_onderwijs__beperking

Op donderdag 13 december debatteert de Tweede Kamer over wooninitiatieven opgezet door ouders voor hun kinderen met een beperking. Deze initiatieven zijn van groot belang omdat ze ouders en de kinderen in staat stellen zelf hun leven beter vorm te geven. Meer steun is hard nodig voor deze initiatieven, schrijft Ieder(in) op haar website. 

Ieder(in), netwerk voor mensen met een beperking of chronische ziekte, hecht grote waarde aan de totstandkoming en het voortbestaan van deze woonvormen. Het VN-verdrag Handicap stelt dat mensen met een beperking net als ieder ander het recht hebben om te kiezen hoe zij wonen, met wie en waar. Eigen regie over leven en wonen is een belangrijk uitgangspunt in het verdrag.

‘Ondersteunen de initiatieven’

Juist bij ouderinitiatieven en andere wooninitiatieven vanuit burgers zelf is de eigen regie en keuzevrijheid goed geborgd, vindt Ieder(in). Het grote belang hiervan wordt volgens de organisatie keer op keer bevestigd in meldactie en via signalen uit de achterban van Ieder(in). Ruimte voor wooninitiatieven verdient daarom aandacht in de lokale inclusie agenda’s en bij de implementatie van het VN-verdrag. Ieder(in) vraagt aan de Tweede Kamer en minister dat het ondersteunen van deze initiatieven, oud of nieuw, in alle zorgwetten een plaats krijgt.

Ook vindt de organisatie het een maatschappelijke taak van woningcorporaties dat zij nieuwe en bestaande wooninitiatieven steunen. Het kabinet kan de corporaties stimuleren om deze taak op te pakken.

Door: Redactie Nationale Zorggids