Normal_normal_handicap__rolstoel__kind__speciaal_onderwijs__beperking

Afgelopen donderdag debatteerde de Tweede Kamer over woonvormen die ouders opzetten voor hun kinderen met een beperking. Wat gaat er goed en wat kan er beter? GroenLinks vindt ouderinitiatieven, zoals deze woonvormen worden genoemd, heel geschikt. Maar de VVD denkt niet dat zo’n woonvorm voor iedereen is weggelegd. Dit meldt de Tweede Kamer. 

Het opzetten van zo’n woonvorm vraagt een lange adem, aldus VVD. Ouders moeten daarbij vaak het wiel opnieuw uitvinden, constateert ook CDA. Bovendien staan nieuwe en bestaande initiatieven volgens verschillende woordvoerders onder druk door financiële onzekerheid en ingewikkelde regelgeving.

Financiële onzekerheid

De ouderinitiatieven worden vaak betaald uit het persoonsgebonden budget (pgb), maar ook uit vergoedingen afkomstig van gemeenten en de inkomens van bewoners. Door de bezuinigingen hierop staan veel ouderinitiatieven onder druk, stelt de SP. Dit ziet ook GroenLinks die wijst op een opeenstapeling van versoberingen die de onzekerheid vergroten, waaronder minder huurtoeslag, verslechterde toegang tot de Wajong en lagere zorgindicatie. En de afschaffing van de wooninitiatieventoeslag komt sommigen ook duur te staan. Minister Hugo de Jonge is hierover in gesprek met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), zei hij donderdag tijdens het debat.

Herindicaties

Iets anders wat het voortbestaan van de woonvormen onzeker maakt, is het feit dat zorgindicaties voor korte tijd worden afgegeven en steeds moeten worden vernieuwd. Vera Bergkamp van D66 wil dat het ‘herindicatiecircus’ stopt, want een beperking verandert niet zomaar in een jaar tijd.

Door iets te doen aan die kortdurende indicaties, kan het leven van deze kinderen en ouders makkelijker gemaakt worden, zegt ook Sophie Hermans van de VVD. Zij vraagt minister De Jonge wat hij hieraan kan doen, samen met de gemeenten. Ook hierover is hij met hen in gesprek, laat hij desgevraagd weten. Maar de verschillen tussen gemeenten zijn groot.

Ook gaat de minister schrapsessies van regels houden, specifiek op het persoonsgebonden budget gericht. Want ook ouders en kinderen van wooninitiatieven hebben met verschillende regels en wetten te maken. Een voorbeeld is dat kleinschalige wooninitiatieven aan dezelfde eisen moeten voldoen als grote instellingen. PVV’er Fleur Agema vraagt zich af of dat niet anders kan, want huiselijke woonvormen zijn geen grote zorginstellingen. De Jonge is hiermee bezig, in overleg met onder meer Per Saldo.