Normal_rolstoel_beperking_handicap_2

Cliënten van het CZ zorgkantoor zijn tevreden met het contact met hun zorgkantoor en de zorg die zij via het persoonsgebonden budget (pgb) ontvangen. Wie zorg in natura ontvangt blijkt minder bekend te zijn met het zorgkantoor en ziet zijn zorgaanbieder meer als aanspreekpunt dan het zorgkantoor. CZ zou hierin een grotere rol willen spelen bij cliënten die zorg in natura ontvangen. Dit meldt Nivel die hier in opdracht van het CZ zorgkantoor onderzoek naar deed. 

Cliënten met een beperking die een persoonsgebonden budget ontvangen, regelen de zorg vaak zelf of laten dat door hun familieleden doen. Zodoende past de zorg vaak goed bij hun eigen wensen en behoeften. Zorg in natura wordt geregeld door de gemeente, het zorgkantoor of de zorgverzekeraar. Ook regelt de gemeente of het zorgkantoor de administratie daaromheen.

CZ wilde van Nivel weten hoe het zichtbaarder kan zijn voor cliënten die zorg in natura ontvangen. Hiervoor ondervroeg het 172 mensen met een beperking die zorg in natura ontvangen en 301 cliënten met een pgb. Waar pgb’ers de zorg die zij ontvangen beoordelen met een 8,8, geven cliënten met zorg in natura de zorg een 7,8. Nog steeds een hoger cijfer, maar toch één punt minder.

Het zorgkantoor van CZ gaat de resultaten van het onderzoek gebruiken om haar dienstverlening aan cliënten met zorg in natura te verbeteren. Andere zorgkantoren zouden de resultaten eventueel ook kunnen gebruiken voor het verbeteren van de dienstverlening.

Door: Redactie Nationale Zorggids