Normal_startactiviteitankerkomkokeninonzekeuken

Op 22 augustus 2019 start in het KLIN© Atelier in Schijndel een nieuwe groep kinderen met communicatief meervoudige beperkingen (CMB). Tijdens de bijeenkomsten op maandag 25 februari en zaterdag 13 april 2019 informeert Stichting Milo ouders en professionals over het behandelprogramma KLIN©. Dit meldt Stichting Milo.

KLIN© is het voor- en vroegschoolse educatie programma van Stichting Milo. Kinderen van 3 tot 8 jaar die niet of nauwelijks spreken vanwege een taalontwikkelingsstoornis en communicatief meervoudige beperkingen, kunnen in het KLIN© Atelier in Schijndel starten met de voorbereiding van hun volgende stap naar passend onderwijs.

INFORMATIEBIJEENKOMST

De aftrap van deze interactieve bijeenkomsten bestaat uit een toelichting op het KLIN© programma. Daarna gaan de ouders en professionals op KLIN© tour met één van de behandelaars die hen laat zien hoe een KLIN© dag eruit ziet.

Ouders spelen een belangrijke rol bij de thuisbehandelingen. Er zal dan ook een ouder aanwezig zijn, die meer kan vertellen over de rol van de ouders in het programma en de effecten in de omgang en communicatie met hun kind.

BEHANDELPROGRAMMA

Het KLIN© programma beslaat een schooljaar waarin het kind vier dagen per week van 9.00 – 15.00 uur in het KLIN© Atelier in Schijndel aan de slag gaat met behandelaars. Het behandelprogramma is ontwikkeld door prof. dr. Hans van Balkom in samenwerking met Kentalis, Stichting Radar (Maastricht) en de Radboud Universiteit en vervolgens doorontwikkeld door Stichting Milo in de huidige toepasbare vorm.

In een KLIN© traject wordt door middel van ankergestuurd werken, een fundament aangelegd voor verdere taalverwerving, voor de ontwikkeling van communicatieve vaardigheden en beginnende vormen van geletterdheid. Maar ook de aandacht, concentratie, het zelfvertrouwen en zelfinzicht van het kind verbetert. Het kind ziet meer samenhangen, patronen en relaties tussen gebeurtenissen en activiteiten.

Door: Redactie Nationale Zorggids