Normal_unalzorg

De Amsterdamse zorgaanbieder Unalzorg start 21 maart met een eigen academie om de zorg en behandeling van allochtone kinderen en volwassenen met een (verstandelijke) beperking en multiproblematiek efficiënter te maken. De nieuwe Unal Academy biedt zorgprofessionals een kennisplatform, geeft opleidingen en trainingen. Dat kan leiden tot een besparing van 30 procent op de zorgkosten. Dit meldt Unalzorg. 

Unalzorg was dertig jaar geleden de eerste instelling die zich ging bezighouden met multiculturele hulpverlening. De zorgaanbieder heeft een eigen methodiek, een eigen opleiding en een eigen spel ontwikkeld om echt in contact te komen met cliënten en snel een goede hulpverlenersrelatie en vertrouwensband op te bouwen.

Met de Unal Academy wil Unalzorg deze kennis overdragen, zodat zorgbehoevenden uit diverse culturen efficiënter en voor minder geld geholpen kunnen worden. Volgens Unalzorg is rekening houden met de cultuur van allochtone cliënten namelijk essentieel voor effectieve zorgverlening.

Kennisplatform om kennis te halen en delen

De Unal Academy biedt zorgprofessionals een kennisplatform waar ze kennis kunnen halen en delen over uiteenlopende onderwerpen die maatschappelijk van belang zijn. Daarnaast biedt de academie een eigen zorgopleiding, op maat trainingen en veel meer. Het doel is  kennisoverdracht en meer aandacht voor interculturalisatie.

Door: Nationale Zorggids