Logo_fnv_logo

Opnieuw wordt het voortbestaan van een sociaal werkbedrijf, waar mensen met een arbeidsbeperking werken, bedreigd. De gemeenten Almelo, Rijssen-Holten, Tubbergen, Hellendoorn, Twenterand en Wierden zijn van plan de stekker uit het samenwerkingsverband Soweco te trekken, dat maakten zij dinsdag bekend. Dit meldt FNV.

Ze wijten de sluiting aan veranderende wetgeving, teruglopende subsidies en andere maatschappelijke ontwikkelingen. Deze gemeenten hebben dan straks de mogelijkheid om op eigen wijze invulling te geven aan de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW).

Soweco presteert goed

“Een bijzondere keus”, aldus Agnes van der Schuur, bestuurder FNV Overheid. “Aangezien deze zaken nu goed geregeld zijn en het bestuur heeft aangegeven dat Soweco goed presteert. Waarom zou je de kennis en ervaring en het netwerk van Soweco niet blijvend benutten om deze groep mensen met een arbeidsbeperking aan het werk te houden en te helpen? Om nu de stekker uit dit samenwerkingsverband te trekken, zonder een goed alternatief te hebben, is onbegrijpelijk. Als gemeenten zelf de taken gaan uitvoeren, is de kans groot dat iedere gemeente duurder uit zal zijn omdat ze dan zelf de juiste kennis in huis moet halen. Het lijkt wel alsof gemeenten denken dat ze deze mensen makkelijk aan het werk kunnen houden en helpen.”

FNV roept de gemeenten op om het samenwerkingsverband Soweco niet te ontmantelen. De vakbond wil dat de gemeenten het belang van de medewerkers van Soweco voorop zetten. Werknemers met een beperking hebben behoefte aan een goed vangnet, zoals Soweco kan bieden. De gemeenten zouden juist moeten investeren in Soweco om er een goed Sociaal Ontwikkelbedrijf van te maken. Zodoende is er altijd een vangnet voor mensen met een arbeidsbeperking en kan er worden geïnvesteerd in de werknemer. Dat levert uiteindelijk meer op. Ook in Twente staan er nog veel mensen met een arbeidsbeperking aan de kant, Soweco zou een belangrijke rol kunnen spelen in het aan het werk helpen van meer mensen.  

Door: Nationale Zorggids