Normal_rolstoel_beperking_handicap

Vakbond FNV en Cedris hebben hun ontevredenheid geuit over de reactie van staatssecretaris Tamara van Ark op de SCP-evaluatie over de Participatiewet. FNV is vooral verrast over de grote groep mensen met een arbeidsbeperking die vergeten wordt en Cedris valt over het gebrek aan urgentie om beschut werk te verbeteren. Dit melden beide partijen los van elkaar. 

De SCP-evaluatie was zeer kritisch over de effecten van de Participatiewet. Jonggehandicapten vinden iets vaker werk. Maar wel tijdelijk, met minder inkomsten en in deeltijd. Mensen uit de sociale werkvoorziening vinden tegenwoordig minder vaak werk. FNV vindt dat het kabinet absoluut geen antwoord geeft op de problemen.

Van Ark slaat plank volledig mis 

“Als we het over passend hebben, slaat Van Ark de plank volkomen mis”, zegt vicevoorzitter Kitty Jong van FNV. “Het is toch ongelooflijk dat ze de grote groep mensen met een arbeidsbeperking vergeet? Passend zou zijn om hen de toegang tot sociale werkbedrijven te geven, die nu door dit kabinet worden afgebroken. Dáár moet geld naartoe, geld dat destijds is bezuinigd op deze kwetsbare groep. Mensen met een arbeidsbeperking en jonggehandicapten kunnen geen kant op.”

Volgens de vakbond kunnen sociale werkbedrijven in nieuwe stijl mensen met een arbeidsbeperking begeleiden. De doelgroep zou een opleiding kunnen krijgen en vervolgens regulier werk gaan doen bij een werkgever. Is dat werk er even niet? Dan kunnen ze terugvallen op het vangnet dat zon werkbedrijf dan ook is.

Concrete maatregelen ontbreken 

Cedris laakt het gebrek aan concrete maatregelen. Vorig jaar nog deed de vereniging samen met Divosa nog concretere voorstellen voor het verbeteren van beschut werk, waaronder het instellen van een praktijkroute voor het zichtbaar maken van de talenten van mensen met een arbeidsbeperking, het behouden van de bonus voor gemeenten en financiering op basis van realisatie. Dit houdt in dat gemeenten een bepaald budget krijgen voor het aantal daadwerkelijk ingevulde werkplekken voor beschut werk.