Normal_blindenstok_-_blind

De ‘anderhalvemeter samenleving’ is voor mensen met een beperking of chronische aandoening niet haalbaar of alleen met voldoende ondersteuning te realiseren. Nodig is een crisisplan voor mensen met een beperking of chronische aandoening. Dit meldt Ieder(in).

De crisismaatregelen tegen corona gaan langer duren. Tegelijkertijd wordt nagedacht over de inrichting van de anderhalvemetersamenleving. Voor mensen met een beperking of chronische aandoening is zo’n samenleving niet haalbaar of alleen met voldoende ondersteuning te realiseren. Nodig is een crisisplan voor mensen met een beperking of chronische aandoening. Ieder(in) doet deze oproep aan de Tweede Kamer en de minister. De Kamer bespreekt donderdag 23 april de coronamaatregelen.
 

Coronamaatregelen hebben grote impact op mensen met beperking

De coronacrisis heeft een grote impact op mensen met een beperking of chronische aandoening. De coronamaatregelen raken heel direct en op veel verschillende manieren het leven van deze mensen. Zorg en ondersteuning vallen weg, mantelzorgers raken overbelast en mensen voelen zich vaker angstig en geïsoleerd, blijkt uit de vele signalen en meldingen die Ieder(in) ontvangt.
 

'Bied perspectief op een leefbaar bestaan in deze crisis'

Nodig is een visie en een aanpak hoe de gevolgen van de coronacrisis voor mensen met een beperking of chronische ziekte beheersbaar en leefbaar te houden. ‘Stel in samenspraak met mensen met een beperking of chronische aandoening en hun vertegenwoordigende organisaties een crisisplan op waarmee mensen perspectief geboden wordt’, vraagt Ieder(in) aan de minister en Kamerleden. Daarbij gaat om de zorg in instellingen, woonvoorzieningen en zorg thuis voor mensen met een beperking of chronische ziekte.
 
Het crisisplan moet tenminste antwoord geven op de problemen die er zijn met:
 
  • De bezoekregeling in de gehandicaptenzorg
  • Bescherming voor mensen met kwetsbare gezondheid en hun naasten, zorgverleners en bezoek
  • Hervatten van zorg, ondersteuning, therapieën en behandeling om verdere achteruitgang of escalatie te voorkomen
  • Ondersteuning voor mantelzorgers, zoals aanbieden van respijtzorg, dagopvang en dagbesteding, om hen te helpen de zorg voor een naaste vol te houden
  • Plan B voor waar het echt niet meer gaat of als binnen gezinnen besmetting plaatsvindt, bijvoorbeeld door voldoende logeer- of (medische) opvangmogelijkheden beschikbaar te maken.
Ieder(in) verzoekt de Kamerleden de minister te vragen op korte termijn een crisisplan op te stellen waarin in ieder geval antwoord wordt gegeven op bovenstaande acute problemen en dit in samenspraak te doen met mensen met een beperking of chronische aandoening en hun vertegenwoordigende organisaties.
 
Door: Nationale Zorggids