Debat over initiatiefvoorstel erkenning Nederlandse gebarentaal

PvdA, ChristenUnie en D66 dienen een initiatiefwetsvoorstel in om de Nederlandse gebarentaal wettelijk te erkennen en doven en slechthorenden zo meer bij het maatschappelijk leven te betrekken. Dit meldt de Tweede Kamer

Het gebruik van gebarentaal moet worden erkend en bevorderd, want mensen met een auditieve beperking hebben net als ieder ander recht op een volwaardige en gelijkwaardige deelname aan de samenleving. Dat staat in het VN-verdrag voor de recht van mensen met een beperking. Reden voor Kamerleden Kuiken van de PvdA, Dik van ChristenUnie en Van Eijs van D66 om een wetsvoorstel in te dienen waarmee de Nederlandse gebarentaal als officiële taal wordt erkend, naast het Nederlands en Fries.

De SGP vroeg zich tijdens het debat hierover wel af wat het kabinet nog meer gaat  doen om het gebruik van gebarentaal te bevorderen, bijvoorbeeld in de media en het onderwijs. Ook Van der Molen van CDA en El Yassini van VVD zijn bezorgd: wordt na de erkenning ‘de bal niet teruggelegd’ bij de gebarentaligen om hun taal en cultuur zelf verder te bevorderen? Iets dergelijks gebeurde volgens de CDA-woordvoerder na erkenning van de Friese taal.

Kosten doventolk vergoeden

D66 en SP doen er een schepje bovenop: het is nu nog zo dat studenten van dertig jaar en ouder zelf een doventolk moeten inhuren tijdens een college en daarvoor zelf moeten betalen. Ook in de rechtszaal moeten doven meestal hun eigen tol betalen. SP en D66 willen dat de overheid die kosten gaat vergoeden.

Adviescollege Nederlandse Gebarentaal

De initiatiefnemers van het wetsvoorstel willen dat er een Adviescollege Nederlandse Gebarentaal wordt opgericht. Dat college moet de overheid en belangenorganisaties onafhankelijk gaan adviseren over de ontwikkelingen op het gebied van de Nederlandse Gebarentaal.