Normal_handicap_beperking_rolstoel

Na twee jaar begint de inzet van het programma Volwaardig leven op meer passende en toekomstige gehandicaptenzorg, zijn vruchten af te werpen. De eerste dertien maatwerkplekken voor mensen met complexe zorgvragen zijn in gebruik en ruim 450 mensen met een beperking en hun naasten worden geholpen door gespecialiseerde clientondersteuners. Daarnaast werken meer dan zestig zorgorganisaties aan sociale en technologische vernieuwing die beter inspeelt op de veranderende zorgvraag. Dit meldt Volwaardig leven. 

In de complexe zorg is er al jarenlang een groep mensen waarvoor het niet lukt om op tijd passende zorg te regelen. Deze mensen lopen vast in het systeem en kunnen geen goede plek vinden. Vaak zijn zij al meerdere keren verhuisd van de ene zorglocatie naar de andere. Hun zorgvraag is erg complex en ze hebben meestal zorg nodig op het grensvlak van de geestelijke gezondheidszorg (ggz) en de gehandicaptenzorg.

Voor deze mensen worden vanuit het programma Volwaardig leven maatwerkplekken gerealiseerd en crisis- en ondersteuningsteams ingericht. Inmiddels zijn de eerste dertien clienten verhuisd naar een nieuwe maatwerkplek. Nog eens achttien zullen dit jaar naar een nieuwe plek verhuizen. In totaal komen er dit jaar 70 maatwerkplekken.

Pilot gespecialiseerde clientondersteuning verlengd tot najaar 2022

Om familie en andere naasten te ondersteunen bij de zorg voor hun dierbaren en het vergroten van hun kwaliteit van leven, wordt onderzocht of de hulp van een gespecialiseerde clientondersteuner een positief effect heeft. Ruim 450 mensen krijgen twee jaar lang hulp van zo’n ondersteuner. Deze persoon ondersteunt hen bij de organisatie van de zorg en kan ook mentaal tot steun zijn voor het hele gezin. De pilot wordt verlengd tot het najaar van 2022.

Sociale en technologische vernieuwing

Om de gehandicaptenzorg beter te laten aansluiten op de zorgvraag van mensen, zijn onder de vlag Volwaardig leven twee vernieuwingstrajecten gestart. Met Begeleiding a la carte verzamelen veertig instellingen, clienten en hun naasten innovatieve voorbeelden en ideeen over persoonsgerichte zorg. Deze worden via onder andere het kennisplein gehandicaptensector gedeeld met anderen.

Begeleiding à la carte heeft tot nu toe geleid tot 36 initiatieven voor meer persoonsgericht zorg, zoals flexwonen of de bouw van tiny houses op het terrein van een instelling, zelfstandig maar met ondersteuning dichtbij.

Naast deze sociale vernieuwing stimuleert het programma Volwaardig leven het gebruik van zorgtechnologie. Met de Innovatie-impuls leren mensen met een beperking, naasten en medewerkers van zorgorganisaties samen te werken bij het gebruik van technologie. Tijdens de dagelijkse bezigheden en de zorg die daarbij hoort.

Door: Nationale Zorggids