Normal_geld

Het Wmo-abonnementstarief dat in 2019 en 2020 is geïntroduceerd, levert gemeenten te veel problemen op. De visitatiecommissie financiële beheersbaarheid sociaal domein vindt daarom dat gebruik van dit tarief moet stoppen en daarvoor in de plaats een eigenbijdrageregeling komt die rekening houdt met de draagkracht van de zorgbehoevende. Dit meldt Binnenlands Bestuur. 

Gemeenten hebben een niet toereikend budget voor het sociaal domein om de zorg vanuit de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) met een abonnementstarief te kunnen dekken. Bovendien vinden veel gemeenten dat er nog veel onduidelijkheid is over het langetermijnbudget hiervoor.

Sturingsprincipe

Naast de geldkwestie, speelt ook het verdwijnen van ‘een belangrijk sturingsprincipe’ een rol dat de visitatiecommissie als kritisch punt beoordeelt. Kunnen gemeenten een passende eigen bijdrage vragen, dan neemt de groei van vraag naar ondersteuning ook weer af. Het huidige lage tarief zuigt alleen maar aan, stelt de commissie.

Door: Nationale Zorggids