Normal_geld1

De Nationale Ombudsman heeft de afgelopen maanden klachten en signalen ontvangen over de inning van eigen bijdragen voor Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en Wet langdurige zorg (Wlz) in coronatijd. Vanwege de uitbraak van het coronavirus was het in het voorjaar niet of nauwelijks mogelijk om op gebruikelijk wijze zorg en ondersteuning te leveren. De vraag is of dit nu ook gaat gebeuren. Dit meldt Ieder(in). 

“We zijn in de tweede coronagolf beland. Het risico bestaat dat zorg en ondersteuning ook nu niet (voldoende) kan worden geleverd. Het is dan van belang dat burgers duidelijkheid krijgen over wat dit betekent voor de inning van de eigen bijdragen en waar burgers terechtkunnen met vragen hierover”, aldus Ombudsman Reinier van Zutphen.

Geen zorg geleverd

De klachten en signalen gaan onder meer over het innen van de eigen bijdragen Wmo over maanden waarin geen zorg is geleverd. Maar ook over het alsnog moeten betalen van eigen bijdragen voor de Wet langdurige zorg, terwijl er minder of geen zorg is geleverd. Of de situatie waarin wel een eigen bijdrage moet worden betaald, terwijl er tijdelijk geen gebruik is gemaakt van een plek in een zorginstelling. Als burgers dit aankaarten bij het CAK, komt het voor dat zij heen en weer worden gestuurd tussen hun gemeente, zorgaanbieder, het zorgkantoor en het CAK.

De ene instelling is de andere niet 

Ook hoort de Ombudsman dat zorginstellingen of andere zorgaanbieders verschillend omgaan met de situatie. De een is bereid de zorg administratief stop te zetten zodat tijdelijk geen eigen bijdragen worden berekend, terwijl de andere aanbieder aangeeft dat dit tijdelijk stopzetten niet mogelijk is zonder de zorg of plek in de instelling ‘kwijt te raken’.

Criteria eigen betalingen

Naar aanleiding van deze signalen heeft Van Zutphen een brief gestuurd aan de minister van Volksgezondheid. Hij wil onder meer weten wat de criteria zijn op grond waarvan de eigen betalingen kunnen worden gestopt. Ook wil hij een einde aan het heen en weer sturen van mensen tussen instanties, zonder dat ze een goed antwoord krijgen op hun vragen over de eigen betalingen.

Door: Nationale Zorggids