Normal_handicap_beperking_rolstoel

In maart 2021 vinden de Tweede Kamerverkiezingen plaats. Ruim twee miljoen mensen in Nederland hebben een beperking of chronische ziekte. De onderwerpen die hen aangaan, wil Ieder(in) hoger op de politieke agenda zien. Daarom is met input van leden het ‘Verkiezingsmanifest Ieder(in)’ geschreven, aldus de belangenvereniging. 

Dit voorjaar heeft Ieder(in) een enquête uitgezet onder haar leden met vragen over zorg, geld, werk, onderwijs, vervoer, wonen en het VN-verdrag Handicap. Op basis van die reacties heeft de belangenbehartiger aan de hand van tien aandachtspunten een manifest opgesteld. Al in maart is het manifest beperkt verspreid onder de partijcommissies van alle politiek partijen en onder Kamerleden. Om zo de partijprogramma’s voor de aankomende verkiezingen te kunnen beïnvloeden.

In gesprek

In aanloop naar de verkiezingen van maart 2021 wordt een aantal vervolgstappen genomen om het Verkiezingsmanifest verder onder de aandacht te brengen. Allereerst komt er een analyse van de verkiezingsprogramma’s van alle politieke partijen. Vervolgens gaat Ieder(in) in gesprek met Kamerleden over hoe zij een bijdrage kunnen leveren aan het verbeteren van de levens van mensen met een beperking.

Positie onder druk

Door de coronacrisis zijn positie, bestaanszekerheid en toegang tot zorg, ondersteuning en participatie van mensen met een beperking of chronische ziekte verder onder druk komen te staan. Achterstanden en al bestaande knelpunten die in het manifest genoemd worden, worden door die crisis uitvergroot. Des te urgenter is het dat politieke partijen hiermee voortvarend aan de slag gaan, aldus Ieder(in).

Lees hier het Verkiezingsmanifest van Ieder(in)

Door: Nationale Zorggids