Normal_normal_verkiezingen_stemmen-2

Veel mensen met een beperking konden vorige week nog steeds niet zonder obstakels hun stem uitbrengen. Dit meldt het College voor de Rechten van de Mens op basis van de meldingen van het meldpunt Onbeperkt Stemmen. 

Mensen met een beperking konden bij dit meldpunt terecht om hun ervaringen rondom de toegankelijkheid van de verkiezingen te delen. In totaal zijn er 132 meldingen binnengekomen. Van alle meldingen gaat iets minder dan de helft (49,2 procent) over structurele problemen, bijvoorbeeld de fysieke toegankelijkheid van stemlokalen. De rest van de meldingen is corona-gerelateerd. Deze meldingen gaan onder meer over de (on)mogelijkheid om per brief te stemmen en stemlokalen die niet ‘coronaproof’ waren. Als toezichthouder op de uitvoering van het VN-verdrag handicap gaat het College de meldingen nader onderzoeken en analyseren in het licht van dit verdrag. Op basis hiervan doet het College aanbevelingen aan het Ministerie van Binnenlandse Zaken en gemeenten. Daarnaast blijft het College hierover in gesprek met belangenverenigingen.

Fysieke obstakels 

Ondanks het feit dat stemlokalen sinds 2019 volledig fysiek toegankelijk moeten zijn, was het voor veel melders met een lichamelijke beperking een uitdaging om de stemlokalen binnen te komen. Het College ontving veel meldingen over te hoge drempels, zware deuren of gladde rolstoelhellingen. Hierdoor was het voor veel melders onmogelijk om zelfstandig het stemlokaal binnen te komen. Een groep die in het bijzonder moeite had met stemmen, waren mensen met een visuele beperking. Zo was er vaak geen stemmal aanwezig, was de route binnen het stemlokaal niet altijd duidelijk aangegeven en was de verlichting niet helder genoeg.

Sociale toegankelijkheid

Naast meldingen over de fysieke toegankelijkheid, kwamen er ook meldingen binnen over de ‘sociale toegankelijkheid’ van de verkiezingen. Veel melders voelden zich niet vriendelijk behandeld door stemlokaalmedewerkers. Dit kwam vaak doordat stemlokaalmedewerkers niet op de hoogte waren van de regels. Hierdoor moesten de melders in discussie gaan om te krijgen waar ze recht op hadden, wat soms wel maar vaak ook niet lukte. Deze verhalen gingen met name over hulp in het stemhokje. Zo werden een aantal begeleiders geweigerd, met als gevolg dat sommige melders met een lichamelijke beperking niet konden stemmen. Dit terwijl mensen met een lichamelijke beperking het recht hebben om geholpen te worden in het stemhokje door een persoon naar keuze. Andere melders gaven aan dat ze juist ongevraagd werden geholpen door stemlokaalmedewerkers, waardoor hun stemgeheim niet bewaard bleef.

Door: Nationale Zorggids