Normal_rolstoel_beperking_handicap

Ruim negen op de tien mensen met een chronische ziekte of beperking die een beneden modaal inkomen hebben en zorgkosten boven de 500 euro maken, weten de fiscale regeling ‘aftrek specifieke zorgkosten’ te vinden. Dit blijkt uit onderzoek van de Algemene Rekenkamer, mede op basis van een enquête onder het Nationaal Panel Chronisch zieken en Gehandicapten van het Nivel, zo meldt Nivel. 

Wie een chronische ziekte of lichamelijke beperking heeft, kan als gevolg daarvan te maken krijgen met extra zorgkosten die niet worden vergoed. Wie deze kosten maakt, mag ze opgeven bij de aangifte van de inkomstenbelasting. Mits deze boven een bepaald drempelbedrag vallen. Dit wordt de ‘aftrek specifieke zorgkosten’ genoemd.

Niet alle kosten gedekt

Ruim 90 procent van de mensen die hoge zorgkosten maken in verhouding tot hun inkomen weet de regeling te vinden, maar de fiscale regeling dekt niet alle zorgkosten die zij maken. Met name mensen met lage inkomens, die daarom niet belastingplichtig zijn, én mensen met hoge inkomens, komen niet in aanmerking voor de extra vergoeding uit de fiscale regeling.

Mede op basis van de enquête onder het Nivel-panel, adviseert de Algemene Rekenkamer in haar verantwoordingsonderzoek de minister om het hoge bereik van de regeling niet uit het oog te verliezen als er in de toekomst gekeken wordt naar een aanpassing of alternatief van de regeling.

Door: Nationale Zorggids 
Bron: Nivel, https://www.nivel.nl/nl/nieuws/na-telefonische-triage-krijgen-mensen-met-een-laag-inkomen-vaker-een-consult-telefoon-aan, geraadpleegd op 27-05-2021