Normal_national-cancer-institute-fi3zhlxwryw-unsplash

Sinds begin oktober wordt een beperkte groep mensen met een lage immuunrespons uitgenodigd voor een derde coronaprik. Ieder(in), belangenbehartiger voor mensen met een beperking en/of chronische ziekte, vindt de gemaakte selectie zeer smal en merkt dat daar in de achterban veel onrust over is. Daarom vraagt het de Tweede Kamer en het kabinet om alle mensen met een verhoogd gezondheidsrisico vanwege een beperking of chronische ziekte op kortst mogelijke termijn de derde prik aan te bieden. Dit meldt Ieder(in). 

De belangenbehartiger ziet in de praktijk dat mensen via de hen gewezen route via hun specialist er toch niet altijd in slagen in aanmerking te komen voor een derde prik. Ook zijn er mensen met een beperking of chronische aandoening zonder extra immuunproblemen, maar wel met een verhoogde kans op ernstige ziekte bij een coronabesmetting. Zij hebben of krijgen te maken met afnemende effectiviteit van het vaccin na verloop van tijd.

“Wij maken ons grote zorgen of alle beperkingen en (zeldzame) aandoeningen en combinaties van aandoeningen die voor een verhoogd risico zorgen, voldoende in beeld zijn”, aldus Ieder(in).

Meer aandacht voor thuiswonenden

De Gezondheidsraad adviseerde gisteren 2 november om mensen van 60 jaar en ouder en mensen in een zorginstelling een boostervaccin te geven en het kabinet neemt dat advies over. Bij zorginstellingen denken zij aan verpleeghuis, woonzorgcentra en instellingen voor mensen met een verstandelijke beperking. De Gezondheidsraad heeft daarmee geen oog voor mensen met een ernstige lichamelijke beperking, verstandelijke beperking of chronische aandoening die thuis wonen. Eveneens is het onduidelijk of kleinschalige wooninitiatieven vallen onder de zorginstellingen waar de Gezondheidsraad het over heeft, zegt de belangenbehartiger.

Het lijkt erop dat mensen met een beperking of chronische aandoening in het prikbeleid opnieuw over het hoofd worden gezien en er niet is geleerd van de problemen in de eerste vaccinatieronde. “Wij pleiten ervoor op de kortst mogelijke termijn alle mensen met een verhoogd risico vanwege een beperking of chronische aandoening) uit te nodigen voor een vrijwillige derde prik."

Door: Nationale Zorggids