Normal_carola_schouten

Op woensdag 23 februari 2022 overhandigt vakbond FNV minister Carola Schouten voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen, een aantal rapporten over de arbeidsmarkt voor mensen met een arbeidsbeperking. Van problemen tot oplossingen, zoals het sociale ontwikkelbedrijf. Dit meldt FNV. 

De FNV wil dat er structureel meer aandacht komt voor een duurzame begeleiding van en naar (regulier) werk van mensen met een arbeidsbeperking. Echter, in het regeerakkoord is er nauwelijks aandacht voor deze groep, stelt de vakbond.

Sociale ontwikkelbedrijven

De FNV pleit voor sociale ontwikkelbedrijven. Waarbij mensen met een arbeidsbeperking het recht krijgen op ondersteuning naar en tijdens werk via deze bedrijven. Dit zijn bedrijven die de benodigde kennis, kunde, infrastructuur en werkgeverscontacten, maar ook de banen hebben. Ze kunnen voor werknemers met een arbeidsbeperking de springplank zijn naar regulier werk, maar ook het vangnet vormen wanneer dat (even) nodig is.

Gezamenlijke verantwoordelijkheid

Joost Kaper, bestuurder FNV Overheid: "We zien nu te vaak dat mensen geen passend werk hebben, zich niet kunnen ontwikkelen en ook te vaak langs de zijlijn staat. Het is onze gezamenlijke verantwoordelijkheid om dit tij te keren."

Ook uit diverse evaluaties, waaronder die van het Sociaal en Cultureel Planbureau, blijkt dat de kans op werk voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt flink achterblijft bij andere werkzoekenden.

Algemeen Overleg Tweede Kamer

Kort na de overhandiging is er een Algemeen Overleg in de Tweede Kamer over de Participatiewet.

Door: Nationale Zorggids