Normal_rolstoel__3_

De Nederlandse regering heeft een wetsvoorstel gemaakt om de Europese Toegankelijkheidsakte in verschillende bestaande wetten te bewerken. Negen belangenorganisaties maken zich grote zorgen over dit wetsvoorstel en vragen zich af of het voldoende verbeteringen voor toegankelijkheid gaat geven voor mensen met een beperking, chronische ziekte, psychische kwetsbaarheid en voor senioren. Dit meldt Ieder(in). 

In 2025 gaat in alle landen van de Europese Unie de Europese Toegankelijkheidsakte in. Deze Akte heeft als doel de toegankelijkheid van voornamelijk elektronische producten en diensten in Europa te bevorderen en verbeteren. Op 28 juni 2022 moet deze omgezet zijn in Nederlandse wet- en regelgeving.

Grote zorgen

In een openbare internetconsultatie geven Ieder(in), Divers Doof, Dwarslaesie Organisatie Nederland, KBO-PCOB, LFB, MIND, Oogvereniging, Stichting Hoormij.NVVS en Vereniging Onbeperkt Lezen noodzakelijke randvoorwaarden voor een goede omzetting van de Toegankelijkheidsakte in Nederlandse wet- en regelgeving. Een voorbeeld hiervan is het VN-Verdrag Handicap dat de Nederlandse overheid verplicht om mensen met een beperking te betrekken bij het ontwikkelen van wet- en regelgeving. Ook geven de belangenorganisaties enkele wenselijke verbeterpunten mee, zoals dat de Nederlandse overheid kleine bedrijven en ondernemers ondersteunt bij het toegankelijk maken van producten en diensten.

De randvoorwaarden zitten volgens de belangenorganisaties onvoldoende verwerkt in het wetsvoorstel. Ook maakt het niet duidelijk hoe betrokken ministeries concrete stappen nemen om toegankelijkheid te bevorderen. Daarom delen de organisaties in de internetconsultatie hun grote zorgen over dit wetsvoorstel.

Door: Nationale Zorggids